2002-05-14-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet kl. 19,10. Det møtte i alt fram 14 personer.

LA3WAA opplyste om at Repeaterkomiteen hadde fått ny leder, LB9RE Håvard. Dessverre valgt avtroppende leder i Repeaterkomiteen å legge seg på en konfliktlinje, noe som har ført til noen uheldige reaksjoner, men håpet er at det vil få minimal effekt på det videre arbeidet i gruppen. LB9RE skulle sørge for å få laget et låsbart skap på LA2T hvor alt utstyr tilhørende Repeaterkomiteen og sambandskomiteen kan oppbevares.

LA8GE hadde bedt om avløsning som BBS-sysop på LA2T BBS, og LB9PE Jens, ble utpekt til ny sysop. Det ville likevel ta noe tid før skiftet var endelig, da gruppen må klargjøre utstyr for dette formålet, og forløpig manglet vi alt utstyr som ex-repeaterkomiteleder satt på. LA8GE lovet å hjelpe oss med å legge over filer fra ”gammel” til ”ny” BBS og få den operativ.

LA3WAA hadde fått telefon fra formannen i valgkomiteen for NRRLs Generalforsamling med forespørsel om å stille som kandidat i valgkomiteen til GF, og han hadde etter press sagt ja. Valget vil foregå under NRRL-dagene i august.

LA4CKA hadde alle planene i orden for kommende grillaften den 11. juni, og infor ville bli sendt rundt med innbydelse til alle som kunne være interessert i å komme.

LA8CD hadde laget oversikt over tunings-settinger på HF-rigen for dem som skulle kjøre sambandstest. Skjemaet ligger i hyllen på veggen ved siden av rigen.

LB9RE påtok seg ansvaret for rydding og oppussing av den nye VHF-shacken på LA2T, og det ble satt av neste dropin til rydding. LA4IC fikk beskjed om å bestille ny 2m/70 cm antenne til BBSen.

Det ble servert kaffe og kaker, og etterpå fikk vi et meget interessant fordrag om Nød- og katastrofeberedskapen i Norge kontra våre naboland, og litt om hvordan den funker spesielt innenfor brannvesenet som er LB1BC sitt område. LB1BC hadde forberedt seg godt, og hadde mye interessant å fortelle.

Foredraget vil bli fulgt opp med besøk på sentralen for Trondheim Brannstasjon den 28. mai kl. 18.30.

Hampraten gikk så utover til vi rundet av ved 21.00-tiden.

LA4YW – Liv
Sekretær