2002-04-09-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet kl. 19,10. Det møtte i alt fram 15 personer.

LA3WAA opplyste at posten på møtet hadde sviktet denne gangen p.g.a. uforutsette ting, men spurte i stedet medlemmene om synspunkter på hvordan vi kunne gjøre miljøet i gruppen triveligere for alle. Han nevnte at det var kommet fram synspunkter i den senere tiden som viste at Trondheimsgruppen var lite populær blant de øvrige gruppene i regionen, og ville gjerne lufte mulige tiltak, også med tanke på å beholde de nye medlemmene som kommer til etterhvert.

Denne problematikken var ikke ny for de fleste, og flere mente at mange var mer oppmerksom på problemet nå enn før, men at vi hele tiden måtte jobbe for å bli ennå flinkere til å ta oss av nye i gruppen. Noen påpekte generasjonskløften i gruppen, som slett ikke blir noe bedre av at generasjonen 40-50-åringer nesten ikke er å se på møtene.

Tidene er også svært forandret fra de eldste var unge og fram til i dag. Dagens unge er kanskje mer sårbare og mangler mye av den respekten de eldre var oppfostret med, samt at de eldre er blitt for gamle til å ”lære nye kunster” på linje med den yngre generasjonen.

Alle var enige i at vi burde forsøke å være overbærende med hverandre både unge og gamle, og at man var litt mer forsiktige i sin ordbruk overfor nye amatører, og tok dem mer under sine beskyttende vinger. Det ble foreslått å ta opp en gammel ide, med å utnevne en form for ”faddere” overfor nye amatører i gruppen, slik at de nye hadde en fast person å gå til når det var noe han/hun lurte på eller ville ha hjelp til, samtidig som ”fadderen” kunne veilede og hjelpe der det var behov for det.

Vi måtte også bli flinkere til å finne ut hva nye amatører var interessert i, – kanskje var de mer opptatt av opplevelser enn av faglige ting?

LA9MB opplyste om at det var påmeldt 16 stk til lisensprøven den 4. Juni, men han savnet mange av kursdeltakerne i gruppen.

LB9RE kunne opplyse at alle hadde fått brev angående påmelding, og var purret til å melde seg på omgående. Kurset gikk for øvrig fint, og det ble delt ut 30 nye øvingsoppgaver til elevene hver gang.

Post på neste gruppemøte vil bli LA8CD som skal fortelle litt om gyro.

Det ble servert kaffe og kaker, og hampraten gikk heftig utover til vi rundet av ved 21.00-tiden.

LA4YW – Liv
Sekretær