BCI, TVI og RFI filter

MFJ_1701Trondheims gruppen har gått til anskaffelse av en del ferritmateriale samt TVI-filter til bekjempelse av BCI,TVI og RFI.

Materialet lånes ut til gruppens medlemmer som ønsker å teste ulike kombinasjoner støydempning i forbindelse med RFI, og det kreves kun et depositum tilsvarende prisen på det utlånte materialet.

FerrittstaverDepositumet blir gruppens eie dersom du velger å beholde materialet, eller depositumet returneres ved tilbakelevering av det utlånte materialet.

p_WHP_4AInteresserte kan ta kontakt med LA4IC Wilhelm Dahl på e-post: wilhelda@frisurf.no, eller telefon.

Følgende materialer kan lånes ut:

BCI, TVI OG RFI linker:

Leverandører: Annet:
Amidon products Hvordan velge rett type ferrit? (PDF-fil)
Fair Rite Products Corp Filter omtaler på eHam net
Wimo