2001-11-27-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet kl. 19,08. Det møtte i alt fram 18 personer.

LA9MB orienterte om siste nytt innen nød- og katastrofeberedskapen i Norge. LA7FW hadde vært på møte i Sandnes, og referat fra møtet, samt utførlig plan for de ukentlige testene sambandsnettet skal utføre i perioden des. – jan. fulgte med. Det var også med instruks for åpning av HF-stasjoner for sending på frekvenser utenfor amatørbandene. Dette gjelder da kun for de sambandsaktive som skal operere på disse frekvensene.

LA3WAA etterlyste operatører til Fylkestesten kommende helg. Etter påtrykk var det bare LA3WAA, LA4CKA og LA4YW som meldte seg, men mulig flere kommer til før den tid. Det skal kjøres to stasjoner med koordinator/logger i midten.

LA9QV orienterte litt om fremdriften med å få til et QTH for prøvedrift av R0, og det ser ut som det skal gå i orden. Av utstyr var det planlagt å bruke utstyret fra den gamle R4, og bytte x-tal på den. Det var noen småfeil å luke bort der, men de ville bli ordnet.

Kaffepause 20 min.

Etter pausen var LA9IY klar for å fortelle oss litt om hva en PC inneholder. Han viste fram ulike typer hovedkort, power, disker, skjermkort etc, og litt om hva man måtte ha i tankene ved «mekking» av en PC. Det var sensitive ting.

Til slutt plukket han ut et power, et hovedkort med prosessor, en harddisk, en diskettstasjon, et skjermkort, en skjerm og en strømkabel, – koblet alt sammen på bordet, uten noen kasse, og vips hadde han en PC oppe og kjøre…

Det var et meget interessant og nyttig foredrag, hvor tilhørerne fikk plukke opp masse tips og råd underveis.

Medlemsmøtet ble avsluttet ca. kl. 21,00.

LA4YW – Liv
Sekretær