2001-11-13-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet kl. 19,10. Det møtte i alt fram 18 personer.

LA3WAA opplyste om at vi hadde fått tillatelse til å sette opp en UHF-repeater på Autronica, samt en VHF-repeater på «Høyskolen». Frekvens for VHF-repeateren blir 145,600/R0, og vil stå i prøvedrift et år før endelig tillatelse gies fra PT.

LA5HIA informerte om Autronica Radioklubbs planer for bygging av den mobile repeateren på 70 cm. De var rundt 14-15 radioamatører på Autronica, men de så gjerne at de fra gruppen som evt hadde lyst til å bidra med noe i prosjektet, ble med, enten med ideer eller praktisk arbeid.

LA8GE og LB6CE har foretatt en gedigen opprydding i gruppens bibliotek, og satt opp liste over innholdet. Det ble en god del dubletter av blader etc til overs, og styret vil se på hva vi skal gjøre med overskuddet.

LA3WAA hadde vært i kontakt med lederne fra de ulike gruppene i midt-Norge med tanke på en samkjøring av forslag om postavstemning til neste GF. LA8GE og LA9MB ble utnevnt som gruppens representanter, og de vil sammen med de øvrige gruppers representanter legge fram et forslag i god tid før fristen til GF på vårparten.

LA4CKA hadde forsøkt å komme i kontakt med LA6JJA for nærmere avtale ang. trafohytta vi fikk tilbud om. LA1UI lovte å kontakte ham for nærmere avtale ettersom de hadde hatt litt kontakt fra før.

LA3WAA spurte hvordan saken lå an med å få opp en APRS-node på Liaåsen, og LA1UI mente at repeaterkomiteen hadde det nødvendige utstyret til dette. De skulle ta opp saken på førstkommende Repeaterkomitemøte.

LA9IY opplyste at det nå var mulig å skaffe små kort, Tiny Track, som helt erstattet en TNC på APRS. Dermed vil det være enkelt å komme i gang med APRS for de som ønsker å vre mobil på APRS.

LA9QFA nevnte at en radioamatør i byen kunne gi 15% rabatt på GPS ved større bestilling, og han nevnte også at det nå var mulig å kjøpe komplett værstasjon til APRS fra USA for 70-80 US$.

LA3WAA etterlyste operatører i Telefonitesten, og LA3WAA, LA4CKA og LA6PGA meldte seg, mens et par var mer usikre der og da. Det skulle kjøres med to stasjoner parallellt, med en koordinator i midten.

Kaffepause ca 20 minutter…

LA1NC hadde ryddet i kjelleren og tatt med seg to bæreposer med diverse «smått og godt» til de som ville ha.

referatLA3WAA orienterte litt om at styret hadde vært i kontakt med medlemmer av Teknisk Repater Klubb med tanke på et nærmere samarbeid. Styret skulle ha et nytt møte med lederen for TRK, LC8FAT, onsdag, 14. nov.

Medlemsmøtet ble avsluttet ca. kl. 21,00.

LA4YW – Liv
Sekretær