2001-10-23-Gruppemøte

Nestleder, LA4CKA, åpnet møtet 19,10. Det møtte i alt fram 16 personer.

LA4CKA leste opp takkekort for oppmerksomheten i forbindelse med Arne Bostad, LA5GDs bortgang.

LA4YW leste opp brev fra HQ med forslag om at gruppene i Trøndelag skulle gå sammen om et forslag til ny avstemming som skal fremlegges på neste Generalforsamling i NRRL. De tilstedeværende var enige om at vi burde være positive til forslaget, og at leder, LA3WAA, kontakter de øvrige gruppene i distriktet med tanke på et samarbeid om dette. LA8GE foreslo at hver gruppe utnevnte hver sin representant som kunne komme sammen om et forslag.

LA8GE hadde registrert unødig mye uidentifiserte åpninger av repeaterne de siste månedene, og oppfordret de som evt kunne ha en mistanke om hvem som lå bak om å ta kontakt med vedkommende. En påminnelse på QST-trøndelag ville også være på sin plass.

LA1UI orienterte om forsøkene med PC-Flexnet på Liaåsen som også denne gangen slo seg vrangt. De ville nå forsøke med en annen PC.

LA9MB opplyste at neste lisensprøve går av stabelen den 22. november kl. 1700 på Lialøkken. Påmelding var ønsket snarest.

LA4YW etterlyste PC-ansvarlig på LA2T og Sverre Aune ytet ønske om å påta seg oppgaven.

LA1UI refererte til samtale med LA6JJA som tilbød oss ei trafohytte gratis på 1,5 x 1,3 meter og 2 meter høy. Den hadde solid tak og sidevegger som kunne fjernes eller felles ned. Hytta hadde ingen isolering eller gulv, men egnet seg godt til et repeater/node-QTH eller lignende med litt modifikasjon. LA6JJA avventer svar.

Post på programmet var Dxing og Contest ved LA4YW og LA3WAA. LA3WAA ble forhindret, noe som førte til at det ble snakket mest om contest.

Møtet ble avsluttet kl. 21,00.

LA4YW – Liv
Sekretær