Vi tester LA2T i 60 år!

p_Test_LA2T_1En av de få muligheter en har for å kunne måle amatørradio aktiviteten på bandene er å studere ulike contestresultater. For moro skyld har jeg sett på de ulike resultatene hvor LA2T figurerer i vårt medlemsblad «Amatørradio» for å se om det er mulig å kartlegge hvor aktiv LA2T som klubbstasjon har vært i løpet av de siste 60 årene. Ikke alle resultater finner veien til «Amatørradio» og gruppen mangler årgangene 1966 og 1968, men tilsammen fant jeg ialt 45 resultater hvor LA2T er med.

Å kjøre en contest som klubbstasjon krever mye samarbeid, koordinering og ikke minst glødende interesse for hobbyen og sin lokale gruppe. Det er en utfordrende og meget slitsom utfoldelse å gjennomføre en contest fullt ut, især med de større testene som går over 2 døgn. Uansett hvor mange operatører en klubb makter å stille med, så er det en stor prestasjon for hver enkelt.

test30aar01Det første som slår en utifra resultatene som har vært presentert i AR er at LA2T ikke har deltatt i særlig mange ulike contester i sin tid, faktisk bare 6 ulike tester, og det er lite med tanke på det mangfold av tester som vi har i dag. Resultatene som er oppnådd er av svært varierende «kvalitet», alt fra et resultat av skikkelig lagarbeid, til bare noen få QSOer tatt i en ledig stund.

Første gang Trondheimsgruppen forekommer i et resultat, er med klubbsignaturen LA8CA i NRAU-testen 1948 hvor de inntar en 72de plass i testen. Siden finner vi ikke noe resultat før i 1959 da LA8CA ender på en sisteplass i SAC-testen både på phone og CW, men året etter er de igjen med i SAC, denne gang som Single Opr. på Phone, og da kan de skilte med en 9ende plass utav 12 deltakere i klassen.

test30aar02I 1962 er de på gang igjen, denne gang med ny signatur, LA2T i Fylkestesten, hvor de like godt oppnår beste resultat. Fylkestesten i nåværende form ble startet 1954, så en må jo si at «de kom seint men godt med» i testen. Tradisjonen den gang var at den gruppestasjonen som vant Fylkestesten, tilbød seg å være neste års arrangør, og LA2T er også oppført først som vinnere av Fylkestesten i 1963, men ble senere tildelt en 3dje plass etter at resultatet ble omregnet. Reglene den gang var uklare og temmelig kompliserte i forhold til dagens regler.

1960-tallet var et aktivt 10-år, da LA2T var med i Fylkestesten i 1964, 1966, 1968 og 1969 med hederlige plasseringer i resultatlistene. SAC CW ble vunnet året 1968 og det ble også deltatt i CQ-WW-DX SSB testen i 1969 hvor operatørene står oppført som: LA1EI, LA1EK, LA3PK, LA3VK, LA7VK og LA9AL.

Starten på de neste 10 årene kunne ikke ha vært bedre, hvor LA2T vinner sin klasse i Fylkestesten i en konkurranse med 11 klubbstasjoner. Tross den lovende starten, ble 1970-tallet et 10-år preget av liten klubbaktivitet, med en sjekklogg 1971 og hederlig andreplass 1979 i Fylkestesten, samt deltakelse i SAC på SSB 1977.

1980 er uten tvil året hvor det har blitt satset mest i en enkelt test fra LA2T. Riktignok ble ikke denne contesten kjørt fra klubblokalene, men fra en lokalitet som var mer velegnet for contestkjøring med tanke på bedre geografisk beliggenhet og antenner. Testen var SAC SSB, hvor LA2T vant med 1.320.383 poeng og satte ny rekord fra LA for beste score oppnådd i SAC den gang, – et resultat som ble stående mange år. Resultatet er nokså mangelfullt angående opplysninger, og oppgir heller ikke operatørene som oppnådde dette fine resultatet, men distriktet ble den gangen skrapt for aktive contestere, pluss at det var invitert med operatører langveis fra.

Etter denne storsatsingen måtte tydeligvis de aktive i gruppen ha noen hvileår, for først i 1985 dukker så LA2T igjen opp i et resultat, da med et beskjedent resultat i Fylkestesten. Men Fylkestesten var populær og LA2T deltok også i årene 1986, 1988 og 1989, uten at resultatene akkurat er noe «å skrive hjem om»… SAC-testen ble kjørt både 1988 og 1989, men kanskje mest bemerkelsesverdig er det at Telefonitesten ble kjørt for første gang fra LA2T i 1989 med beskjedent resultat.

Forrige tiår ble avsluttet med en betydelig økning av contestinteressen fra LA2T, mens det neste tiåret starter med en beskjeden deltakelse i CQ DX testen på SSB, og så følger 3 år med deltakelse i 2 tester pr år, før dvalen igjen legger seg over gruppen for noen år. NRAU-testen ble kjørt årene 1991, 1992 og 1993 på både CW og phone med hederlige resultater. I de samme årene var det deltakelse i SAC fra LA2T og med seier i sin klasse i 1992 (å være den eneste deltaker i en klasse har enkelte fordeler). I 1998 deltar LA2T for første gang i Vintertesten som på den tiden var relativt nystartet, og vinner.

Ved tusenårskiftet virker det som interessen for å aktivisere klubbstasjonen har uteblitt, men året 2001 deltar LA2T ikke mindre enn i 5 ulike contester, hvor de vinner NRAU-Baltic og Vintertesten, og oppnår andreplasser i Fylkestesten og Telefonitesten. I 2002 kommer Post og Teletilsynet med en gladmelding, hvor alle landets grupper kan benytte LN-signaturer i de største internasjonale testene. LA2T deltar samme år i NRAU-Baltic og Telefonitesten, for så å satse fullt i CQ-WW-DX SSB i 2003 med 1200 QSOer i testen og samme år en andreplass i SAC SSB, begge som LN2T.

Den contestaktive oppblomstringen fortsetter i 2004 hvor LA2T vinner Fylkestesten og oppnår en andreplass i Telefonitesten, for så å vinne Telefonitesten året etter. Det blir med den ene testen i 2005, og i 2006 dukker LN2T opp med et finurlig resultat som MultiMulti-stasjon i CQWW-DX SSB med et beskjedent QSO-antall for den klassen. Året 2007 er de igjen med som MultiMulti stasjon, denne gang i SAC-testen på SSB, og vinner utrolig nok sin klasse med bare 113 QSOer totalt oppnådd i testen.

Året 2008 deltok ikke LA2T i noen contest, men 2009 ble trolig det mest contestaktive året i LA2Ts historie. Det vil riktignok ta litt tid før alle resultatene finner veien til vårt medlemsblad «Amatørradio», men innsatsen var meget stor i SAC SSB, CQ-WW-DX SSB og CW, Telefonitesten og Fylkestesten, hvor det forventes gode resultater i listene.

Vi kunne nok gjerne tenkt oss flere opplysninger om de ulike resultatene fra AR i denne oppsummeringen, men det er først mot slutten av 1980-årene at contestresultatene dukker opp med opplysninger om hvem som var operatører fra klubbstasjonene og muliggjør noen refleksjoner omkring resultatet.

En observasjon er at det virker tilsynelatende som en dårlig kombinasjon når erfarne contestaktive deltar sammen med mer uerfarne, spesielt i de nasjonale testene hvor marginene kan være små og ambisjonsnivået for resultatet er høyt. Så her har gruppen et stort arbeidspotensiale med å få med seg mer uerfarne operatører i ulike mindre contester hvor utfallet av resultatet ikke er så fryktelig avgjørende. En annen refleksjon er at utfallet ikke på noen måte samsvarer med antall operatører som har deltatt, – kanskje uttrykket; «jo flere kokker dessto mer søl» også gjelder her?

Å gjennomføre en krevende contest med godt resultat er en utfordring på mange plan og krever både trening, erfaring og gjerne litt talent. Å kaste ferske amatører inn i en CQWW contest blir som å kaste uerfarne svømmere inn i et norgesmesterskap. De vil sikkert klare å komme i mål, men å forvente noen medalje blir å skru forventningene litt vel voldsomt opp. Men det bør være god plass både til mosjonister og «proffer» i en stor gruppe som LA2T.

Avslutningsvis kan en vel kunne si at LA2T har vært blant de mer aktive amatørradiogruppene i Norge i tiden etter krigen, selv om de ikke har deltatt i contester hvert år. Andre grupper har nok vært mer aktiv i perioder, men LA2T har jevnt over vært aktiv gjennom hele perioden. Vi har riktignok hatt et flott forbilde i LA1K som framstår som den desidert mest aktive klubbstasjonen av alle utifra de ulike contestresultatene som har stått i «Amatørradio» etter krigen.

Idag framstår Trondheimsgruppen med to fullt utrustede radiorom med moderne rigger og ikke minst PA og beamantenner, men det har ikke alltid vært slik. Gruppen hadde riktignok et stort og rommelig radiorom i den halve tyskerbrakken de fikk på Sundland på 50-tallet, men utstyret var tungt å operere, og innbød ikke akkurat til noe større satsing i contester. Det var en omfattende og komplisert oppgave å bytte band, og det krevde både tid og tålmodighet å få tunet opp radioen. Det er nesten et under at de overhode rakk å bytte band og tune opp innen testen var over.

Gruppen har flyttet endel på seg under åra, og ikke alle QTH har vært like velegnet for contestkjøring. En periode delte gruppen lokaler med Transportsentralens ansatte på Tavern som brukte radiorommet som kantine, og etter noen år ble det til at gruppen leide en tre roms leilighet på Bakklandet, med heller få muligheter for antenner og ikke minst for naboene var det heller upassende for større aktiviteter som contest sent og tidlig.

I 1969 fikk de tak i et lite loftrom på Kalvskinnet hvor de etterhvert fikk opp en 3-element beam, og med den begynte drømmen om et PA-trinn å spire. Først da gruppen fikk leie et loftrom på Flotten i 1982 begynte det å bli litt størrelse på shacken, og da de flyttet til Leirbrua kom endelig beamen opp på egen mast, og de mest contestivrigste begynte igjen å snakke om å anskaffe et PA-trinn i gruppen. Men det ble ikke ordentlig sving på sakene før gruppen kom til Lialøkken i 1993 hvor det etter en etableringsperiode ble besluttet å utvide gruppelokalet til å kunne romme en stor shack med 2 komplette stasjoner inklusive PA, og siden har bare snøballen rullet fram til i dag på utstyrsfronten. Og med siste års aktivitet i enda frisk erindring, må vi jo få lov å slå fast at vi er på rett spor…

1948 NRAU LA8CA på 72dje plass
1959 SAC LA8CA Nr.3 av 3 på CW – 184 QSOs nr. 2 av 2 på phone 39 qsos
1960 SAC SSB LA8CA Si.op. Phone Nr.9 av 12 – 23 QSOs
1962 Fylkestesten Vant (1 av 5) 7.176 poeng
1963 Fylkestesten Vant (1 av 5) 7590 poeng ( etter en omregning fikk de 3dje plass)
1964 Fylkestesten Nr.3 av 5 – 3.074 poeng
1966 Fylkestesten Nr.3 av 7 – 269 QSOs – redusert til 220 Qsoer
1968 Fylkestesten Nr.2 av 6 – 20.951 poeng
1968 SAC CW MOST 1 av 2 – 164 QSOs
1969 CQ-WW-DX SSB MOST nr. 2 av 2 – 461 Qsoer (Opr. LA1EI, LA1EK, LA3PK, LA3VK, LA7VK, LA9AL)
1969 Fylkestesten Nr. 4 av 12 22.550 poeng
1970 Fylkestesten Vant (1 av 11) 43.575 poeng
1971 Fylkestesten Sjekklogg
1977 SAC SSB MOST nr.3 av 6 – 69.615 poeng
1979 Fylkestesten 2dre plass (nr.2 av 11) 53.760 poeng
1980 SAC SSB Vant (1 av 3) Multi Singel 1.320.383 poeng
1985 Fylkestesten Nr.6av 9 – 134 QSOs – 18.088p
1986 Fylkestesten Nr.3 av 3 – 111 QSOs – 12.508p
1988 Fylkestesten Nr.5 av 5 – 19.584 poeng (Opr. LA1UI, LA7RJ, LA8NC, LA9MB)
1988 SAC SSB Nr.2 av 2 – MOST 626 QSOs 118.746p (Opr. LA2AD, LA8NC)
1989 Fylkestesten Nr.5 av 6 – 151 QSOs 24.764 p
1989 SAC CW Nr.5 av 6 i MOST – 635 QSOs – 154.294p (Opr. LA8NC, LA7RJ) SSB: nr.5 av 5 986 QSO 248.580p (Opr. LA1UI, LA8NC)
1989 Telefonitesten Nr.3 av 3 – 236 QSOs – 77.244p
1990 CQ-WW-DX SSB MOST Nr.4 av 4 – 306 QSOs – 89.096p (LA2AD, LA2AFA, LA8NC)
1991 NRAU-Baltic CW Nr.4 av 14 – 117 QSOs – 12.060p (Opr. LA8NC) SSB: nr.2 av 15 169 QSO 20.304p (Opr. LA8NC)
1991 SAC CW Nr.11 av 19 i SOAB – 573 QSOs – 118.848p (Opr. LA8NC) SSB: nr.8 av 24 i SOAB 438 QSO 84.639p (Opr. LA8NC)
1992 NRAU-Baltic CW Nr.4 av 11 i LA – 88 QSOs – 7.344p – SSB nr.2 av 9 i LA – 167 QSOs – 17.963p
1992 SAC CW CW Vant (nr.1 av 1) MOST – 700 QSOs – 177.042 p (Opr. LA1UI, LA4OM, LA4SHA, LA4THA, LA4UHA, LA4YW, LA6CIA, LA7RJ, LA8GE, LA8NC og LA9MB)
1993 NRAU-Baltic SSB Nr.3 av 14 i LA – 1.993p, CW nr.4 av 17 i LA – 13.194p
1993 SAC SSB SSB Nr. 2 av 10 i Singel Opr. All Band – 499 QSOs – 87.210p.
1998 NRRLS Vintertest Vant SSB (nr.1 av 3) CW (nr.1 av 2) (211 QSOs 11.394p – 75 QSO – 4.110p) Opr. LA4YW
2001 ARRL DX CW Si.Op.High Power (nr.3 av 3) 22 QSOs – 792 poeng (Opr. LA9GY)
2001 Fylkestesten Nr.2 av 4 med 260 QSOs – 51.516p (Opr. LA3WAA, LA4YW, LA4CKA) (Vi tapte med 354 poeng til LA1K )
2001 NRAU-Baltic Vant SSB (nr.2 av 3), CW (nr. 3 av 5) (107 QSOs. 15.622p – 61 QSOs 5.612p) (Opr. LA4YW – LA3WAA)
2001 NRRLS Vintertest Vant SSB (Nr.1 av 2) CW (nr.1 av 2) (97 QSOs 8.000p – 71 Qsos 5.520 poeng) (Opr. SSB: LA3WAA, LA4CKA, LA4YW) (CW: LA4IC, LA8NC, LA4YW)
2001 Telefonitesten Nr. 2 av 5 206 QSOs- 47.840p (Opr. LA3WAA, LA4CKA, LA4YW, LA6BKA, LA6PGA, LA7JBA)
2002 NRAU-Baltic CW Nr.3 av 5 i LA 35 QSOs – 2.205p – SSB nr.2 av 5 i LA 24 QSOs – 1.056p (Opr. CW LA8NC, SSB LA4CKA)
2002 Telefonitesten Nr. 3 av 4 174 QSOs – 37.604p (Opr. LA4CKA, LA6CKA, LA7JBA)
2003 CQ-WW-DX SSB LN2T Multi Two (Vant nr.1 av 1) 1169 QSOs – 428.868p (Opr.LA3TMA, LA3WAA, LA3XMA, LA4YW, LA5EIA, LA5HMA. LA9AJA, LB1ZF)
2003 SAC SSB SSB Nr. 2 av 3 i Norge, 860 Qsos – 235.331p (Opr. LA3TMA, LA3WAA, LA3XMA, LA4CKA, LA4YW, LA5HMA, LA5IMA, LA5VMA, LB1ZF)
2004 Fylkestesten Vant (nr.1 av 6) 211 QSO, 42.946p (Opr. LA3WAA, LA4YW)
2004 Telefonitesten Nr.2 av 3 med 177QSO – 37.120p (Opr. LA3WAA, LA3TMA, LA3XMA, LA4YW)
2005 Telefonitesten Vant (nr.1 av 4) 173 QSO, 35.970p (Opr. LA1UW, LA3WAA, LA4CKA, LA4YW)
2006 CQ-WW-DX SSB LN2T Multi Multi (Vant nr.1 av 1) 454 QSOs 83.496p
2007 SAC SSB LN2T Multi Multi Vant (nr.1 av 2) 113 QSOs 6.612p

Trondheim 10-jan-2010
LA4YW – Liv Johansen