Styremøte 07.09.2022

Trondheimsgruppen av NRRL

Referat fra styremøtet 7. september 2022

2022-09-01 Gruppesaker
Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Tur til Liaåsen blir utsatt til våren.

Vi forsøker å kjøre «Kom-i-gang»-kvelder for nye radioamatører. Aktuelle deltagere vil bli kontaktet. Ansvarlig : Karl, LA9KOA.

DMR repeatere er under oppbygging.

Arbeidet med et oppsett for personlige innstillinger for gruppestasjonene pågår fortsatt. Aksjon: Stian, LB5SH.

2022-09-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

2022-09-03 Komiteene

Stasjonskomite: Leder: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH

Stasjon A: RG-213 koaks er innkjøpt til gruppestasjonene med det formål å bytte ut dårlige kabler og redusere antallet skjøter.

Stasjon B: Arbeidet med å bygge en 4square vertikal antenne for 80m er godt i gang.

Stasjon C: Remotestyring av denne stasjonen er oppe og går og fungerer meget bra.

Teknisk: Leder: Stein-Olav, LA9QV, Marius, LB9DG, Stian, LB5SH.

Oppkobling av 48V er fullført ! Spenningsovervåkning fungerer og rapporteres på APRS.

Repeater på Bringen har desensing-problemer og APRS har dårlig strømforsyning. Strømforsyningen blir forhåpentligvis byttet snart.

VaraFM gateway mot Winlink på Vassfjellet må sjekkes.

Samband: Leder: Karl, LA9KOA, Bjørn, LA1UW, Sanimir, LB6VI

Det ble gjennomført en sambandsøvelse den 24. mai med seks deltagere.

Det planlegges Winlink øvelse 1. og 2. oktober.

Hus: Leder: Jan, LA7VV, og Willy, LA6HNA.

Arbeidet med å bygge opp en elektronikklab på arkivrommet (mellomgangen inn til shacken) er godt i gang. Aksjon: Jan, LA7VV.

Test: Leder: Sanimir, LB6VI, Stian, LB5SH

Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Alle interesserte kan melde seg. En contest kalender for LA2T sin deltagelse i 2022 vil bli utarbeidet. Aksjon: Sanimir, LB6VI.


2022-09-04 Eventuelt

Neste styremøte blir onsdag 05.10.2022 kl. 19:00 på Lialøkken.

Tilstede:

Stian, LB5SH, leder
Marius, LB9DG, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Jan, LA7VV, sekretær

Frafall : 

Karl, LA9KOA, styremedlem
Sanimir, LB6VI, varamedlem

Ikke møtt: