80m 4square står oppreist!

80m 4square barduneres
Bardunering og klargjøring.
(Foto: LA2QUA
)

Søndag 11. september ble det gjort en innsats for å få reist resten av 4square-antennen for 80m. Ni personer gjorde en kjempeinnsats for å få reist dette beistet, som nå ruver nesten 19 meter over bakken.

Vi fikk et svært hyggelig besøk av LA1K, Akademisk Radioklubb, som gjerne ville hjelpe til. De stilte gledelig som drahjelp – både bokstavlig og billedlig talt – og dette setter vi stor pris på. Hadde det ikke vært for deres innsats så ville vi nok ikke blitt ferdige i går.

Å reise så lange rør har sine utfordringer, og det ble en lærerik oppgave. Vi fikk et par «bananer» som måtte rettes opp, vi så livet passere i revy hver gang 15 kilo aluminium kom svevende over hodene på oss, og vi lærte verdien av å holde orden på verktøyet når man har gress opp til knærne.

Nå er altså 4square for 80m reist, og bare radialene mangler for at antenneelementene skal være komplette. Fasestyrings- og kontrollenheten er på arbeidsbenken og vil ferdigstilles i løpet av kort tid.

Tusen takk til alle som stilte opp: LA2QUA Per-Øyvind, LA3WAA Tor, LA7VV Jan, LB1DJ Simon, LB5DH Henrik, LB5FJ Morten, LB5SH Stian, samt Andreas og Aksel fra ARK som snart skal ta lisens selv. Vi inviterer til prøvekjøring når det står klart!