Sambandsøvelse torsdag 17/01/2013

3xma-sambTorsdag kveld var Trondheims gruppen invitert til delta i en sambandsøvelse mellom landest størrre byer, Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Oppdragsgiver var Beredskapsetaten i Oslo kommune, og formålet var å etablere samband på 80m, 60m, 40m og 20m på HF og datasamband via winlink.org/.

3waa-6hna-sambTrondheimsgruppen mangler antenne for 60 meter, så dette bandet måtte vi stå over.

Hensikten var å øve samband mellom de største byene i tilfelle bortfall av annet samband. Øvelsesmeldingene ble oppskriftsmessig utvekslet til tross for at signalene var vesentlig påvirket av sterk nordlysaktivitet.

Operatørene var: LA3XMA-Odd, LA6HNA-Willy og LA3WAA-Tor.

17.01.2013