Sambandsøvelse 19. september 2020

Lørdag 19. september fra kl 10:00 til 11:20 deltar vi i en nasjonal sambandsøvelse på tale. 

Hver enkelt deltaker sender en melding til egen gruppe. Gruppestasjonen skal så summere opp rapportene fra alle deltakere i egen gruppe og melde dette videre til en nasjonal stasjon.

Det er ingen påmelding, alle kan delta hjemmefra med sitt personlige radioutstyr.

Alle som ønsker å delta kan kalle opp LE2UA *) mellom kl 10:00 og 11:20 på en av frekvensene nevnt nedenfor. Det som skal rapporteres er hvilke modes du har vært aktiv på i perioden 1. juni til 31. august i år.

Meldingen din skal inneholde hvilke modes du har vært aktiv på i perioden 1. Juni til 31. august:

Repeater: fordelt på 2m, 70cm analog og 70cm DMR.
Phone: tale på andre bånd enn 2m og 70cm
CW: Morse
Digitale moder: fordeles på FT8/FT4, PSK og Winlink

LE2UA vil under øvelsen lytte på 80m, 40m og VHF på disse frekvensene.

VHF: 145.700MHz (LA7RR repeater)
80m: 3770kHz LSB +/- QRM
40m: 7120kHz LSB +/- QRM

(Europeiske nødfrekvenser på 80 og 40m er 3760 og 7110kHz. Begge på USB. Vi legger oss ca 10kHz over og kjører LSB i denne øvelsen)

Eksempel på melding:

LE2UA dette er LA9KOA
ØVELSE ØVELSE ØVELSE
Jeg har vært aktiv på følgende moder:
2m repeater, FT8 og Winlink.
ØVELSE ØVELSE ØVELSE
LE2UA dette er LA9KOA over.

LE2UA bekrefter at meldingen er mottatt, ev. ber deg gjenta om noe var uklart.

Vi håper mange blir med på denne øvelsen, så vi kan vise stor aktivitet i sambandstjenesten!

*) LE2Ux er taktiske kallesignal for LA2T som benyttes av sambandstjenesten. De kan fordeles til stasjoner ved operasjoner og øvelser og følger da stasjonen så man ikke er avhengig av signatur til operatøren som til hver tid betjener denne. LE2UA er her hovedstasjonen til LA2T.