2010-11-11-Sambandsøvelse

Referat fra sambandsøvelse tirsdag 11 november 2010

p_Bj_rn_okt_nov_2010_022_2Tilstede 9 personer.

1. Ingar LA4CKA åpnet møte og ønsket alle velkommen.
2. Dagens tema Sambandsøvelse del 2.

Tor -3WAA og Bjørn -1UW hadde planlagt dagens møte.

Sambandskassen med TS-570 og Alinco VHF/UHF radio, samt 70cm portabel repeater var testet, byttet batteri på repeateren og satt på ladning. Begge kassene er oppgradert med nye lavtaps RG-8X coax, 12m fibermaster, HF antenne med 1:9 balun og antennepisker.

p_Bj_rn_okt_nov_2010_021_2Kassene ble gjennomgått og instruert i bruken.

Dagens øvelse var at man lagde tre lag for å reise ut til bestemt sted for å sette opp utstyret/betjene HQ.

Lag 1; LE2UR – 70cm repeater – bestod av Ingar LA4CKA og Bård LA4THA
Lag 2: LE2UK – Sambandskasse – bestod av Jon Kåre LA4RT, Willy LA6HNA, Per LA4CKA og Bjørn LA1UW
Lag 3; LE2UA – HQ – bestod av Sverre LA9TK, Wilhelm LA4IC og Tor LA3WAA

p_Bj_rn_okt_nov_2010_023_2Lag 1 og 2 pakker hver sin kasse i bilene og reiste ut til Bratsberg skole.

Avreise fra Lialøkken skole var kl 19.50 lokal tid.

Lag 1 hadde 70cm repeater på lufta kl 20.12, men med dårlige signaler til HQ(Lialøkken)
Lag 2 hadde sambandskassen på lufta kl 20.20 og samband oppnådd på 3,653kHz kl 20.22.

70cm repeater var også aktivert samtidig som HF.

Øvelsen ble avsluttet kl 20.25, med retur til Lialøkken.

p_Bj_rn_okt_nov_2010_025_2Der ble avsluttingen litt spesiell da vi var utlåst fra møtelokalet. Leder av avholdslaget ble kontaktet som kom og låste opp for oss, slik at vi fikk ryddet etter oss.

Erfaring fra dagens øvelse:
Selv om det var kalt så fungerte sambandskassen og repeateren utmerket. Kanskje repeateren trenger et lys som indikerer at den er QRV?, er det en fordel om antennekontaktene til begge radioene legges på utsiden av kassen? Dette får sambandskomiteen diskutere internt.

p_Bj_rn_okt_nov_2010_032_2Vi trenger nok å øve noen ganger. Under øvelsen fant man ut at det manglet en del utstyr i kassene. Reimer(Type ski) til å feste mastene med, gaffatape, verktøysett, skiftenøkkel og et universalinstrument er foreslått. Sambandskomiteen vi bringe dette til styret i gruppen.

Neste trinn er å få satt opp en varslingsplan, der de interesserte blant annet har avtale med sine arbeidsgivere om fri ved aksjoner etc.

Sambandskomiteen takker de fremmøte for innsatsen og håper at vi fikk litt erfaring av oppdraget.

Møtet hevet kl 2130

For Trondheimsgruppen av NRRL
Bjørn LA1UW
Sekretær