2010-10-26-Gruppemøte

Referat fra medlemsmøte i Trondheimsgruppen
tirsdag 26 oktober 2010

Det var oppmøtt 12 personer i Lialøkken grendehus.

Leder Ingar LA4CKA åpnet møtet og ønsket alle velkommen.
Han ønsket spesielt Helge LA1BR velkommen

Grasrotandelen
Sekretær Bjørn LA1UW informerte om Grasrotandelen.
Gruppen er endelig med i denne og vi kan få 5% av omsetningen til de som er  tilknytter Trondheimsgruppen av NRRL på sitt spillekort fra Norsk Tipping.
Det ble delt ut strekkode kort. Dette finnes også på gruppens hjemmeside. Desto flere som verver seg, desto mer penger tilfaller gruppen via  Grasrotandelen. Er du usikker om hva du skal gjøre, kontakt Sekretær Bjørn LA1UW.

Dagens tema: NRRL og Internasjonalt arbeid.
Dagens foredragsholder var Helge LA1BR som hadde tatt turen fra Hamar. Helge viste en PowerPoint av hva internasjonalt arbeid innen amatørverden.

p_LA1BR
LA1BR Helge

Det internasjonale arbeidet er organisert via IARU. IARU ble stiftet i 1925 i Paris. Det var 23land på det første møte. Disse var fra Europa, Nord- og Sør Amerika og Japan. I hvert land er det en nasjonal amatørorganisasjon (NRRL i Norge – SSA i Sverige etc). Disse er igjen medlem av IARU. Hvis det er flere amatørorganisasjoner i et land, kan bare en av dem være med i IARU.

Alle medlemmene har en stemme på konferansene, uavhengig av antall medlemmer det er nasjonalt. Pr dato er det 167 medlems organisasjoner i IARU. Vi betaler ca 12kr av vår kontingent til IARU. De gjør et viktig arbeid som alle amatører bør være med på å betale. Så meld deg inn i NRRL du også!

IARU er inndelt i 3 regioner(Europa, Afrika og Hele Russland) Nord- og Sør amerika og Asia med Oseania)

IARUs formål.

– Fremme og koordinere Amatørradio i hele verden
– Være representant for Amatørradio på ITU og WRC møter
– Verne om vår frekvensresurser
– Fremme teknisk og vitenskaplig utvikling av radio kommunikasjon
– Fremme Amatørradio i utviklingsland
– Innføre Amatørradio i land uten Amatørradio tjenester
– Oppmuntre til sport aktiviteter til Amatørradio

Det har i tillegg dannet en nordisk amatørunion NRAU. Dette er en samarbeidsorganisasjon som har møter før IARU region 1 konferansen som er hvert 3år. Har går sakene til IARU konferansen igjennom og man blir stort sett enige om hva man skal stemme på, samt at men blir enige om felles kandidat til ledige verv. Det er på den store IARU konferansen som de store sakene bestemmes. Sakene som gjennomgås kommer fra medlems organisasjoner.

Alle medlemmer i NRRL kan fremme saker. De går så til den manageren som har dette som tema. Han utarbeidet ent forslag som igjen HQ godkjenner og bestemmer seg for å sende til Konferansen. Det kan komme  mange nesten like forslag. Så det er først når alle sakspapirene kommer at det store arbeidet begynner.

På selve konferansen er det inndelt i forskjellige komiteer. Dette er finans, administrasjon, HF og VHF/UHF/SHF. Disse komiteene tar for seg sakene for de områdene de jobber med, og bestemmer om saker skal forkastes eller legges frem for avstemming i plenum. Det som bestemmes i en region, behøver ikke alltid stemme i de andre regionene.

Vi takker Helge, LA1BR for et læreikt og matnyttig tema og at han tok turen fra Hamar.

Neste test er CQWWDX SSB som er en 48timers test siste helg i oktober. Det er enda behov for flere operatører. Kontakt Tor LA3WAA hvis dere ønsker å delta.

Etter hovedtema gikk praten rundt bordet om løst og fast Vi var innom: Repeater logikk, APRS, D-star og mye annet…..

Møt opp du også da vel!

Møtet hevet kl 2130

Referent: Bjørn LA1UW