Referat styremøte 12.04.2023

2023-04-01 Gruppesaker
Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

DMR repeateren er i testfasen og er midlertidig montert på Studentersamfundet. Nytt og bedre QTH vurderes.

Arbeidet med et oppsett for personlige innstillinger for gruppestasjonene pågår fortsatt. Aksjon: Stian, LB5SH.

Radioamatørkurset er godt i gang. Det er om lag ti deltagere på kurset.
Eksamen blir avholdt tirsdag den 2. mai.

Vertikalantennen på stasjon C er snart klar for oppsett etter havariet.

Avslag på forsikringsutbetaling i forbindelse med havari av masten til stasjon A påklages.

Det ryddes opp på Bruktmarkedet. Budrunden avsluttes og siste rest legges ut for salg i løpet av kort tid.

2023-04-02 Økonomi
Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

Gruppens medlemmer må benytte nettbank ved betaling av kontingent og ved kjøp av utstyr fra gruppen. Dette forenkler regnskapsføringen betraktelig.

2023-04-03 Komiteene
Stasjonskomiteen: Leder: Tor, LA3WAA; Runar, LB5RH; Stian, LB5SH

Stasjon A:
Masten til stasjon A havarerte i en storm, men er nå reparert og fungerer godt.

RG-213 koaks er innkjøpt til gruppestasjonene med det formål å bytte ut dårlige kabler og redusere antallet skjøter. Arbeidet pågår fortsatt.

En 4-square antenne for 80m er ferdigbygd, men har dessverre havarert. En ny og forbedret utgave er under konstruksjon. Det vil bli bygget en prototype av antennen i form av en enkel vertikal for å teste ut denne.

Vår Power Amplifier Expert 1.5K-FA er reparert og solgt. En ny PA Expert 2K-FA er innkjøpt og i drift på stasjon A.

Stasjon B:
40m 4-square antennen er reparert.

Rotorstyringen til mast B fungerer med nedsatt hastighet. En forbedret versjon som kan styres fra PC’en er under bygging.

Stasjon C:
Vertikalantennen på stasjon C er tatt ned etter havariet og er til reparasjon. Remotestyring av denne stasjonen er QRT for tiden.

Teknisk komité: Leder: Stein-Olav, LA9QV; Kristoffer, LB0VG, Karl, LA9KOA, (Marius, LB9DG og Stian, LB5SH til 16/3).
Repeater på Bringen har desensing-problemer og APRS har dårlig strømforsyning. Strømforsyningen blir forhåpentligvis byttet snart. Omprogrammeres til 123Hz samtidig.

Repeater på Ruten må omprogrammeres til 123Hz subtone. Dette vil bli gjort senere i år.

Vi bør oppdatere oversikt over våre repeatere som anmodet av Normann, LB4WI i en e-post den 5. april.

Sambandskomiteen: Leder: Karl, LA9KOA; Bjørn, LA1UW; Sanimir, LB6VI
LA1UW, Bjørn og KA9KOA Karl deltok i møte beredskapsrådet i Malvik kommune, 30. mars. Mer informasjon finnes på:
https://www.malvik.kommune.no/nyhet/fe8524ff-2271-4f07-be9c-e8e023768ed2

Testkomiteen: Leder: Sanimir, LB6VI; Stian, LB5SH
Aktivitetskalenderen på hjemmesiden vår har blitt oppdatert med noen av de største contestene som gruppen skal delta i.

Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Alle interesserte kan melde seg. Kontakt: Sanimir, LB6VI.

2023-04-04 Eventuelt
En beskrivelse av styremedlemmenes oppgaver og ansvar vil bli utarbeidet.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Marius, LB9DG, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Karl, LA9KOA, styremedlem
Jan, LA7VV, sekretær

Frafall:
Sanimir, LB6VI, varamedlem

Ikke møtt:

Neste styremøte blir onsdag 3. mai kl. 19:00 på Lialøkken.