Referat styremøte 03.05.2023

2023-05-01 Gruppesaker
Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.
DMR repeateren er i testfasen og er midlertidig montert på Studentersamfundet. Nytt og bedre QTH vurderes.
Arbeidet med et oppsett for personlige innstillinger for gruppestasjonene pågår fortsatt. Aksjon: Stian, LB5SH.
Radioamatørkurset er fullført. Det var 13 stykker som tok lisensprøven tirsdag den 2. mai.
Vertikalantennen på stasjon C er snart klar for oppsett etter havariet.
Avslag på forsikring i forbindelse med havari av masten til stasjon A påklages.
Bruktmarkedet er ryddet. Resterende utstyr blir lagt ut på hjemmesiden i løpet av kort tid.

2023-05-02 Økonomi
Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.
Gruppens medlemmer må benytte nettbank ved betaling av kontingent og ved kjøp av utstyr fra gruppen. Dette forenkler regnskapsføringen betraktelig.

2023-05-03 Komiteene
Stasjonskomiteen: Leder: Tor, LA3WAA; Runar, LB5RH; Stian, LB5SH

Stasjon A:
RG-213 koaks er innkjøpt til gruppestasjonene med det formål å bytte ut dårlige kabler og redusere antallet skjøter. Arbeidet pågår fortsatt.
En 4-square antenne for 80m er ferdigbygd, men har dessverre havarert. Det vil bli bygget en prototype av antennen i form av en enkel vertikal for å teste ut designet.

Stasjon B:
40m 4-square antennen er reparert.
Rotorstyringen til mast B fungerer med nedsatt hastighet. En forbedret versjon som kan styres fra PC’en er under bygging.

Stasjon C:
Vertikalantennen på stasjon C er tatt ned etter havariet og er nå reparert.
Remotestyring av denne stasjonen er QRT for tiden.

Teknisk komité: Leder: Stein-Olav, LA9QV; Kristoffer, LB0VG, Karl, LA9KOA, (Marius, LB9DG; Stian, LB5SH til 16/3).

Repeater på Bringen har desensing-problemer og APRS har dårlig strømforsyning. Strømforsyningen blir forhåpentligvis byttet snart. Omprogrammeres til 123Hz samtidig.
Repeater på Ruten må omprogrammeres til 123Hz subtone. Dette vil bli gjort senere i år.
Vi bør oppdatere oversikt over repeatere. LB4WI ba om dette i e-post av 5. april. Dette er under arbeid.

Sambandskomiteen: Leder: Karl, LA9KOA; Bjørn, LA1UW; Sanimir, LB6VI

LB0VG, Kristoffer og LA9KOA, Karl deltok i møte hos politiet, Sivilforsvaret og FORF på Værnes 3. mai. Temaet var samarbeid og erfaringsutveksling i Redningstjenesten.

Testkomiteen: Leder: Sanimir, LB6VI; Stian, LB5SH

Aktivitetskalenderen på hjemmesiden vår har blitt oppdatert med noen av de største contestene som gruppen skal delta i.
Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Alle interesserte kan melde seg. Kontakt: Sanimir, LB6VI.

2023-05-04 Eventuelt

En beskrivelse av styremedlemmenes oppgaver og ansvar vil bli utarbeidet.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Marius, LB9DG, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Karl, LA9KOA, styremedlem
Jan, LA7VV, sekretær
Sanimir, LB6VI, varamedlem

Frafall:

Ikke møtt:

Gruppemøtet den 23. mai blir livestream fra LA2T sin ekspedisjon til OJ0, Market Reef.

Neste styremøte
blir onsdag 7. juni kl. 19:00 på Lialøkken.