PT skifter navn

ptPost- og teletilsynet (PT) skifter navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Endringene i tilsynets oppgaver og vektingen av myndighetsutøvelsen er bakgrunnen for navneskiftet.

Det nye navnet gjelder fra 1. januar 2015.

Post- og teletilsynet ble etablert i 1987, under navnet Statens teleforvaltning. I 1997 ble posttilsyn inkludert i oppgaveporteføljen, og navnet Post- og teletilsynet ble tatt i bruk.

Deretter har betydningen av elektronisk kommunikasjon i samfunnet nærmest eksplodert, og dette er en viktig årsak til navneskiftet.

– Jeg mener tilsynet har gjort et godt navnevalg, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Den rivende utviklingen innenfor elektronisk kommunikasjon har gitt PT en rekke nye oppgaver. Samtidig har posttjenestene hatt et betydelig volumfall og innholdet i «tele» er kraftig utvidet.

– Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er langt mer dekkende for tilsynets oppgaver i dag og fremover, og mer i tråd med navnene på deres søsterorganisasjoner i utlandet. Jeg ser frem til at myndigheten fortsatt vil levere godt arbeid fremover, sier Solvik-Olsen.

Direktør Torstein Olsen er svært tilfreds med endringen.

– Dagens navn skygger for det ansvaret PT har. Vi bruker til dels mye energi på å forklare, og på å heve både vår og bransjens røst på arenaer der man ikke alltid tenker at en myndighet med vårt navn har sin naturlige plass. Vi ønsket et nytt, generisk navn som kan bære ulike oppgaver inn i fremtiden, sier direktør Torstein Olsen i det som vil være Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fra nyttår.

– PT er i dag i mye større grad en rådgivende myndighet enn tidligere. Den sterke betoningen av sikkerhet og beredskap i alle valører av ordet, ressursforvaltningen og utøvelse av myndighet i andre deler av markedet enn der vi tradisjonelt har vært mest til stede, gjør at vi må ha et mer balansert navn. Fellesnevneren for vårt arbeid er kommunikasjon, også innenfor postområdet. Vi tar derfor eierskap til et ord som er generisk nok til å innbefatte både dagens og fremtidens oppgaver, men dette betyr ikke at tilsynsoppgavene våre tones ned, sier han.

Arbeidet med det praktiske navneskiftet, logo, kortnavn osv. vil foregå i høst.

Det engelske navnet er Norwegian Communications Authority.

Klippet fra www.npt.no