Kontingent 2014

pengerKontingenten til gruppen forfalt 30. april 2014. De aller fleste har allerede betalt, men vi mangler noen få.

Det er sendt ut purring på  e-mail, samt informasjon her på hjemmesiden til gruppen.

Vi ber deg som ikke har fått betalt om å betale kr.  450,- til kontonr.: 1503.34.42294 snarest og senest innen 20. september 2014.

Har du noen spørsmål, så vennligst ta kontakt med gruppens kasserer.

Er din innbetaling allerede sendt, så vennligst se bort fra denne påminnelsen

For styret i
Trondheimsgruppen av NRRL
Helene – LB1KF