NRRL Telefonitest 2019

Av LB5SH Stian

Årets telefonitest ble avholdt den 16. og 17. november 2019, og gruppen stilte igjen med ivrige operatører. Denne gang var det LA3WAA Tor, LB9RE Håvard, LB6VI Sanimir, LA7VV Jan, og LB5SH Stian som sto for radioaktiviteten.

Periode 1 ble åpnet på lørdag med svært dårlige forhold på 40m, og det var lite aktivitet på lufta. Periode 2 startet søndag morgen, og 40m-båndet på stasjon B var fullstendig dødt. Det ble gjort en hastebeslutning å bytte om på båndfordelingen, slik at 40m beam ble brukt isteden for trådantenne. Dette ga bedre resultater, og vi fikk hentet inn flere QSOer enn dagen i forveien. Vi valgte derfor å fortsette med samme konfigurasjon i periode 3. Utover dette var det ingen dramatikk, men mer en utholdenhetsprøve for å høflig avvise alle som trodde vi kalte til LZ contest.

Vel overstått telte vi 124 QSOer og rundt 22.000 poeng. Dette er bedre enn fjorårets resultat, men det behøver ikke være synonymt med en god plassering.

Vi får smøre oss med tålmodighet og vente i spenning på resultatene.