2004tlf-01

Det gikk med et par kvelder til å rigge utstyr og få opp en slooper antenne. Her har LA3WAA rigget stasjoner + PA på plass.