jota03-7

f.v: Erling, Lasse og Espen lager seg nettverkskabler.