jota03-4

Lasse har oppdaget internett mens Erling venter på sin tur.