jota03-2

F.v: sees hodet til Jonas, Karl Tommy(troppsleder), Lene og LA9PGA/Per i aksjon.