FORF-samling 14. mars

forf-2015Det ble en veldig interessant og nyttig erfaring å delta på FORF samlingen  i Trondheim lørdag 14. mars.

Nesten alle organisasjonene og politi deltok med kunnskapsoverføring og stort engasjement under Table top øvelsene.

Noen klarte til og med å ordne seg en liten flytur med Flytjenesten på ettermiddagen 🙂