Feil på faktura!

Feil på utsendt faktura!

fakturafeil_s
Riktig sum skal være kr. 450,-

Alt som er for godt til å være sant, er som regel aldri sant, og det er også tilfelle med utsendelsen av kontingentkravet for 2016 som lyder på kr. 0,-!

Alle andre opplysninger på fakturaen derimot er korrekt, – men med unntak av summen. Den riktige summen på tilsendte faktura skal altså være kr. 450,- og ikke kr. 0,-.

Vi ber derfor alle (untatt våre to æresmedlemmer) om å rette opp summen fra kr. 0,- til kr. 450,- før de betaler, og vi beklager denne feilen så meget!

73 de Helene /LB1KF
kasserer