2016-04-06-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 6. april 2016

2016-04-01 Saker fra forrige styremøteblyant
CW kurset er i gang igjen og avholdes på torsdager utover våren.
HF antennene er ikke reparert pga. vinterlige forhold med mye snø.
Listen over opplesere til QST-Trøndelag er forkortet.  

2016-04-02 Økonomi
Den økonomiske utviklingen er som planlagt i forhold til budsjettet. Regnskapet for mars er ikke ferdig og sendes ut etter styremøtet. Regninger er betalt. Giro for årets kontingent er utsendt til medlemmene, uheldigvis med kr 0,-. Ny printer er anskaffet. Ny melding om riktig beløp vil bli sendt ut. Status for gruppens økonomi er god.

2016-04-03 Komiteene
Teknisk komite;
Ny stasjonær PC er anskaffet for kr 2500,-.
APRS og radio er byttet på Røros av Bård, LA4THA. Dette gav imidlertid ingen forbedring av APRS funksjonen.
APRS og repeateren på Bringen er blitt svakere, tilsyn planlegges utpå sommeren.
Ny Tait T-800 II repeater er klar for prøvedrift på Lialøkken, kallesignal LA7RR-2. Kanal R7 benyttes i prøveperioden.
Oppdal, planlegger oppsett av Tait II til erstatning for Yaesu utstyret. UHF linkradio planlegges i tillegg.
Ny radio/modem for APRS på Gråkallen, LD7TG, er klar for bruk. Et bytte blir foretatt så snart snøforholdene tillater. Antenner for 6m repeateren må justeres etter vinterens påkjenninger.
LA7URR, 1750 Hz kort lages, Stein-Olav, LA9QV.
4G på Ruten. Brev er sendt Telia. Forhandlinger med Telia pågår. En løsning tilpasset eksisterende anlegg diskuteres.
3 stk Argent T3-mini er anskaffet fra HCS og er ferdige APRS TNCer.

Sambandskomitéen:
Planlegging av kurs for bruk av nødnettet pågår, men avhengig av utlån av utstyr fra RK. Kurset planlegges over to kvelder.
En BushComm antenne for alle HF bånd bestilles for permanent oppheng på Lialøkken.
Granåsen gård, site som kan benyttes. WinLink kan være aktuelt med utstyr anskaffet av NRRL. En APRS fil-in er aktuelt på samme lokasjon.
Sambandsringen i påsken ble en suksess med 10 deltagende kallesignal.
Kenwood TS-570 averteres på LA3F.
Sambandsrapporten innsendes NRRL.

Huskomitéen:
Postkassen har fått bedre beskyttelse mot regn med et beslag over kassen.
Servering til møtene i perioden mai til oktober organiseres.
Kopper med mer er supplert.
Dag for rydding og vasking av lokalene planlegges.
Utgifter til internett vil koste ca. 2500,- per år. Kabelen må graves ned så snart snø og tele er borte.
Merk! Kopper og fat etter møtene i grendehuset skal settes i steameren.

2016-04-04 Eventuelt

Tilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Helene, LB1KF, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, medlem
Oddbjørn, LA9JK, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste møte er onsdag 4. mai kl. 19:00 på Lialøkken.