2020-08-03-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 3. juni 2020

2020-06-01 Gruppesaker
Alternativ internettløsning: Vi jobber med en alternativ løsning for internett til Gråkallen. Dette vil bli testet når været tillater klatring i mast.

QSL kort for LG80T, lage klistrelapp og bruke de kortene vi har til de som sender oss kort. Sjekker med Sanimir, LB6VI, for en løsning.

Forslaget på logo fra Sanimir, LB6VI, ble diskutert med noen tilbakemeldinger. Et nytt utkast vil bli laget i forbindelse med et nytt QSL kort, hvor logo inkluderes. Aksjon Stian, LB5SH.

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Si ifra til NRRL at vi har åpnet for gruppemøter.

Møteplanen;
22. juni, Sommeravslutning. Ingar, LA4CKA, påtar seg dette også i år.
25. august, sambandsøvelse, Karl, LA9KOA
22. september, antennebygging, Håvard, LB9RE
27. oktober, fjernstyring av ICOM 7300, Stian, LB5SH
24. november, bilder fra repeaterkomiteens ekspedisjoner, Stein-Olav, LA9QV
15. desember, juleavslutning, styret

2020-06-02 Økonomi
Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi. To medlemmer har ennå ikke betalt kontingent.

Skjema for søknad om momskompensasjon har kommet fra NRRL. Frist for innsendelse er 1. juli.

2020-06-03 Komiteene
Stasjonskomite: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH
Stasjon A: Antennen for 2m/70cm i toppen av masten trenger ny kabel.

Stasjon B:

Stasjon C: ICOM 7300 er koblet til RaspberryPI for fjernstyring.

Det kjøpes inn en rull RG-213. Det kjøpes inn et antall PL plugger. Det vurderes anskaffelse av krympetang.

Det lages rutiner for standard oppsett for stasjonene som et tillegg til stasjonsreglementet.

Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Marius, LB9DG.
Forberedelser til vedlikehold av utestasjoner.
Telenor adgangskort utløper 6/6. Disse bør fornyes.
Oppkobling av 48V på Gråkallen.
Ny APRS for Bringen, teste utstyr.
Montere APRS på Litjvola, Tydal.
Dugnad på Ruten, maling av bua.

Samband: Leder Karl, LA9KOA, Tor, LA3WAA,
Tor, LA3WAA ledet sambandsøvelse 25. Mai. Fokus for øvelsen var taktiske kallesignal, videreformidling av meldinger til andre bånd, test av portabel repeater og sambandskasse. 8 deltakere.

Karl, LA9KOA har vært i kontakt med beredskapssjef hos fylkesmannen. De har fortsatt ikke lov til å ta imot besøkende pga korona, men vi planlegger et nettmøte i nær framtid.
Planlegger test mot innlandsnettet fra Gråkallen og Vassfjellet. Det kan åpne mulighet for talesamband over VHF til hele Østlandet.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA, Jan, LA7VV.
Fjernstyringen av VP i stuen er snart ferdig og ny app for mobil kommer.

Reparasjon av løst vindskibord på baksiden.

Vurdere utvendig maling, neste år.

Test: Leder, Sanimir, LB6VI, Stian, LB5SH
Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene.

2020-06-04 Eventuelt
Det planlegges deltagelse på Torvet under årets Skaperfestival. Dette kan være elektronikk med fokus på radio og annen framvisning av hvordan radio virker. Kanskje flere finner interesse for radio med dette. Festivalen er nå under organisering, men vi regner med at dette vil bli avlyst. Stian sjekker status mhp deltagelse og hva det innebærer.

Stian, LB5SH, opplyste at Trondheimsgruppen har en oppføring på Wikipedia:
https://no.wikipedia.org/wiki/Trondheimsgruppen_av_NRRL
Noe er allerede skrevet av Liv og Stian, mer kommer.
Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Karl, LA9KOA, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:
Jan, LA7VV, nestleder
Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 2. september 2020 kl. 19:00 på Lialøkken.