2019-05-08-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 8. mai 2019

2019-05-01 Gruppesaker
Alternativ internettløsning for Gråkallen studeres.

Karl, LA9KOA, holdt en ny Winlink workshop tirsdag 23. april. En tredje workshop planlegges.

Liv har gitt Stian, LB5SH, tilgang til hjemmesidene og det er laget et forslag der innhold for korte meldinger, inkludert bilder etc., trekkes til hjemmesiden fra Twitter. Aktuelle medlemmer får tilgang til denne Twitter kontoen.

Jan, LA7VV, har gjennomgått andre eske med QSL kort (nå ca. 2000 kort) og er i gang med den neste. Statistikk vil komme etter hvert slik at vi vet mer om hva vi har og hva vi mangler for DXCC etc.

Det er sjekket om det er interesse for nybegynnerkvelder for å bli kjent med radioer og komme i gang som operatør på gruppestasjonene. Det er sendt ut en epost om dette og hittil har 6 meldt sin interesse. Stian, LB5SH, organiserer og aktuell første dato annonseres.

Det har kommet ønske om bruk av eget kallesignal på klubbstasjonen under tester. Styret vedtok at det sendes søknad til stasjonskomiteen for hver enkelt test. Et forslag til oppdatert reglement for bruk av stasjonene vil bli utarbeidet av stasjonskomiteen til neste styremøte. Reglementet for bruk av stasjonene henges opp ved stasjonene.

2019-05-02 Økonomi
Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi. Det er ennå 9 medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2019. Et medlem har meldt seg ut.

2019-05-03 Komiteene
Stasjonskomite: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH
Stasjon A: 40-10m beam har sannsynligvis en dårlig kontakt for 40m. Vinden har i vinter dreid festet i rotoren slik at virkelig beamretning bør sjekkes manuelt fra tid til annen. Ny 1:6 balun er innkjøpt for 160m Windom og vil bli skiftet ved anledning. Etter skifte av oppheng på forsamlingshuset, henger Windom antennen litt feil og en ny galge i masten vil løse dette.

Det planlegges en antennedugnad.

Stasjon B: Det er kjørt FT8 og JS8 mode med godt resultat. Det er litt innslag i radioen fra stasjon A og det vil bli satt på ferritter på kabler for å avhjelpe dette. Overgang til headset for Icom anskaffes.

Stasjon C: Det mangler ennå litt på oppsett på PC for digitale moder. Begge antennene er nå oppe igjen. Det mangler et headset for stasjonen.

En oversikt over antennene utarbeides, aksjon Tor, LA3WAA.

En aktivitetsbeskrivelse er under utarbeidelse, aksjon Tor, LA3WAA.

Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Marius, LB9DG.
Filtre fra Veivesenet (70 MHz) er under ombygging for vår 6m repeater. Resultatene så langt er positive og prosjektet går videre. Aluminiums rør med ca. 25-30 mm diameter trengs til ombyggingen.

LA8PR, UHF repeater har defekt sender og må repareres. Krystallet flyttes over i en reserve sender. Aksjon Stein-Olav, LA9QV.

Det legges planer for tilsyn på utestasjonene; Frøset, Vassfjellet, Bringen, Liaåsen, Litjvola og eventuelt Røros er aktuelle i år.

Samband: Leder Karl, LA9KOA, Håvard, LB9RE, Tor, LA3WAA,
Det er under arbeid programmering (CHIRP) av de bærbare radioene med en dedikert PC. Aksjon Stian, LB5SH.

To workshoper er avholdt for å operere Winlink via pakkeradio på UHF. En tredje workshop planlegges med fokus for tilkobling til aktuelle radioer.

FORF er kontaktet og gitt oppdatert kontaktinfo til Karl og epost til styret.

Programmering av APRS trackere (også til utlån) er godt i gang. Kan vi bruke disse på sambandsøvelsen?

Jobber med utskifting av nettverkskabel til trådløsantenner. Først hos Bård, deretter GRK.

Startet månedlig “funksjonstest” av nødnett-terminal (takk til LA1UW for ledende spørsmål om hvor ofte den blir slått på..)

Vurdere å bruke APRS bulletins for info. Klubbkvelder osv.

Samband planlegger prøving av antenner, radio etc., ute på tirsdager med godt vær.

Sambandsøvelsen går 28. mai med et tilsvarende opplegg som forrige gang og alle medlemmer inviteres til å delta.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA, Jan, LA7VV.
Installasjon av en varmepumpe planlegges og en dugnad for dette planlegges i mai. Vi har nå flere pumper å velge i. En pumpe settes opp overfor stasjon B og en annen for stasjon C og eventuelt på loftet. Karl, LA9KOA, tar kontakt med ekspert for vurdering av gode oppsett.

Vårrengjøringen er påbegynt, men mer må gjøres.

En ny ryddeaksjon på loftet er kommet i gang og så langt er 3 fulle tilhengere kjørt bort til gjenvinning.

Dørene til begge shackene må kunne lukkes for å få «Stille Sending».

2019-05-04 Eventuelt
Verkstedet har fått kjærkomne tilskudd av instrumenter og verktøy fra Steffen, LA4SM. Dette vil gi medlemmene nye muligheter til bygging av ulike elektronikk prosjekter. Utstyr har også kommet fra Karl, LA9KOA og Håvard, LB9RE.

Det ble diskutert et forslag fra Tor, LA3WAA, om å etablere en konkurranse for å få opp interessen for å kjøre med gruppens kallesignal og spesielt LG80T. Det foreslås at det fra ett gitt tidspunkt for start av konkurransen gis 1 poeng for hver QSO kjørt med klubbsignatur. Mode: CW og SSB likestilles. FT8 og FT4 teller ikke. Dette gjelder alle dager og/eller weekender. Hvis det er bestemt at det skal kjøres test som multioperatør, vil dette også telle for den enkelte som deltar i testen (husk ctrl O). For å få kontroll på dette bruker vi N1MM. Hver gang man setter deltar logger man inn med egen signatur på N1MM (ctrl O). Underveis kan resultater offentliggjøres på QST lokalt og sentralt om hvem som er nr 1,2 og 3. Konkurransen avsluttes 31.12 hvor loggen nullstilles og ny runde/år starter. Diplom skrives ut til 1 2 og 3.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Jan, LA7VV, nestleder
Håvard, LB9RE, sekretær
Tor, LA3WAA, kasserer
Karl, LA9KOA, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 5. juni 2019 kl. 19:00 på Lialøkken.