2019-01-09-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 9. januar 2019

2019-01-01 Gruppesaker

En beskrivelse av HF konkurransen vil bli lagt ut på hjemmesidene. Ny oppstart i januar. Aksjon, Stian, LB5SH.

Forberedelser til aktiviteter i 2019 har begynt. Tema for gruppemøtet 22. januar blir bruk av SDR radio i gruppen, presentasjon av vår nye IC-7300 og SDR mottaker for internett med valg av lytteantenner og gode lokasjoner.

Oppgjør til LA2QU for avhendet utstyr, kr 2700,-, vil bli sendt på nyåret.

Vi har mottatt noen forespørsel om kurs og vil vurdere om det kan holdes kurs på nyåret med prøve før påske. Neste kurs vurderes avhold i egne lokaler.

Forberedelse til generalforsamling. Regnskapet for 2018 ble gjennomgått og godkjent og er dermed klart for revisjon. Kontingenten foreslås økt med 25,- kroner til 475,-. Rapporter fra komiteene, budsjett etc. klargjøres for GF senest 1. februar for behandling i styremøtet 6. februar. Innkalling med årsmøtepapirene sendes ut til medlemmene senest mandag 11. februar.

2019-01-02 Økonomi

Årets regnskap viser at gruppen har god økonomi.

2019-01-03 Komiteene

Stasjonskomite: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH
Stasjon A: Fjernstyringen må legges inn på nytt for ny radio FT DX5000. Stasjonen er operativ med PA. Det er kommet skade på 160m Windom etter sikring av mast A pga storm. Ny 1:6 balun er bestilt. Etter skifte av oppheng på huset, henger antennen litt feil og en ny galge vil løse dette.

Stasjon B: Ny radio IC-7300 er installert og er operativ med PA. Dette blir nå vår nye SDR stasjon for eksperimenter. Det er installert 2m/70cm antenne Diamond X-30 og en TYT TH-7800.

Stasjon C: Radio FT-950 er installert og er operativ med PA.

To PCer skal bytte disk til SSD, samt oppgradere minnet, ca. kr 1500,-. Aksjon Stian, LB5SH.

En oversikt over antennene utarbeides, aksjon Tor, LA3WAA.

En aktivitetsbeskrivelse er under utarbeidelse, aksjon Tor, LA3WAA.

Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Knut, LB9BG, Oddbjørn, LA9JK, Marius, LB9DG.

Filtre fra Veivesenet (70 MHz) vurderes ombygd til filter for vår 6m repeater og noen undersøkelser er påbegynt. En arbeidsgruppe er etablert under ledelse av Stein-Olav, LA9QV. En koaksial kondensator er produsert av Tor, LA3WAA, for utprøving i et filter.

LA8PR, UHF repeater har defekt sender og må repareres. Krystallet flyttes over i en reserve sender.

En aktivitetsbeskrivelse er under utarbeidelse, aksjon Stein-Olav, LA9QV.

Samband: Leder Håvard, LB9RE, Tor, LA3WAA, Karl, LA9KOA
En aktivitetsbeskrivelse er utarbeidet.

Det er under et arbeid et opplegg for programmering av de bærbare radioene med en dedikert PC. Aksjon Stian, LB5SH.

APRS trackere som ikke er på utlån er ikke på huset og vil bli innhentet.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA.
En aktivitetsbeskrivelse er utarbeidet.

En varmepumpe er donert av Tor, LA3WAA for bruk på verksted og radiorom for å redusere bruken av elektriske ovner. Stian, LB5SH, har også donert en brukt varmepumpe. En inne del for en pumpe er også tilgjengelig. Installasjon planlegges utpå/etter vinteren. En dugnad for dette planlegges.

Ny gjennomføring for kabler til stasjon C er ønsket.

Ønsker nye medlemmer til komiteen.

2019-01-04 Eventuelt

Det undersøkes om Telenor kan levere internett på fiber på Gråkallen.

Tilstede:
Knut, LB9BG, leder
Stian, LB5SH, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 6. februar 2019 kl. 19:00 på Lialøkken.