2018-03-08-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 8. mars 2018

2018-03-01 Konstituering av nytt styre og oppsummering fra Generalforsamlingen
Knut, LB9BG, ønsket velkommen til nytt styre. Takk for lang og god innsats til Bjørn, LA1UW, som nå går ut av styret. Velkommen til Stian, LB5SH, som nytt medlem av styret.

GF gikk som planlagt. Referatet fra GF er nå ferdig skrevet og vil bli lagt ut på hjemmesidene.

2018-03-02 Saker fra forrige styremøte
Gjennomgang av forberedelsene til GF.

2018-03-03 Økonomi
Gruppen har god økonomi.
Bankkonto og VIPPS nummer er lagt ut på forsiden på www.la2t.no. Grasrotandelen med organisasjonsnummer skal også legges ut.

Bruk av VIPPS som betalingsmiddel likestilles med andre betalingsmåter for kaffepenger og andre små summer. Kontingenten bør betales via bank, fortrinnsvis nettbank med angivelse av navn og kallesignal.

Det har vært et høyt strømforbruk på nyåret, men det er naturlig siden det har vært en kaldere periode enn de siste årene og huset har en lav energiklassifisering.

Nytt styre meldes inn til Brønnøysundregistret.

2018-03-04 Komiteene
Diskusjon omkring oppgaver i komiteene. En beskrivelse bør komme på plass. Aksjon for komitelederne.

Stasjonskomite: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH
Tor, LA3WAA, gjenvelges som leder.

Rotor på mast B er tilsynelatende i orden, men gjennomføringen for mastrøret krever smøring. Dette er sommerarbeid.

Stasjon A er under klargjøring for fjernstyring. Litt arbeid gjenstår før alt er klart for sikker bruk. Opplæring vil bli gitt til brukerne.

Kabel på 160m Windom er skiftet, men ennå mye høy SWR. Balun sjekkes, eventuelt skiftes til en ny balun.

En ny stasjon C planlegges i gamle shacken når WinLink stasjonen blir flyttet ut.

Det gjenstår noe opprydding i kabler og jording av utstyr.

Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Knut, LB9BG, Oddbjørn, LA9JK, Marius, LB9DG.
Stein-Olav, LA9QV, gjenvelges som leder.

En Tait 800 VHF med ny logikk fra LA1BR er under oppbygging av Stein-Olav, LA9QV.

Båndpassfilteret (ProCom) fra GuardSystems er trimmet om til 144.800 MHz for bruk til APRS der det er problemer med innslag. Antennen i toppen av Tyholttårnet kan forsøkes brukt til APRS.

APRS stasjonen på Gråkallen er sjekket, men følsomheten er redusert, ved måling. Et bytte av radio/TNC planlegges eller eventuelt bytte av antenne.

Det har også oppstått problemer med APRS, i tillegg at repeateren er ute av funksjon, på Oppdal.

Samband: Leder, Bård, LA4THA, Tor, LA3WAA, Bjørn, LA1UW.
Bård, LA4THA, gjenvelges som leder.

Karl, LA9KOA, er nytt medlem i komiteen.

Mer tildelt utstyr fra 2017 (nesten alt) har kommet fra NRRL.

En WinLink radio IC-7200 må repareres etter innslag fra annen sender og er sendt til Simarud. Radioen er sendt til Simarud (Permo), status sjekkes.

WinLink systemet må flyttes til annen lokasjon og Gråkallen kan være aktuell. En internettforbindelse må på plass for denne lokasjoner. Et sett for en radiolink til ca. kr 4000,- anskaffes.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA.
Håvard, LB9RE, gjenvelges som leder.

Strømforbruket er noe høyt. Det undersøkes om et ukeur kan settes på varmepumpen. Et mekanisk ukeur kan forsøkes brukt, Stein-Olav, LA9QV.

Prosjektoren har fått nytt oppheng i stua.

Varmepumpen trenger tilsyn for mer stabil drift.

2018-03-05 Eventuelt
Knut, LB9BG, blir mer opptatt i jobben de neste 3 månedene og noen oppmøter kan faller bort.

Tilstede:
Knut, LB9BG, leder
Bård, LA4THA, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stian, LB5SH, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem
Bjørn, LA1UW

Forfall:

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 11. april 2018 kl. 19:00 på Lialøkken.