2018-01-10-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 10. januar 2018

2018-01-01 Saker fra forrige styremøte
En beskrivelse av oppgavene i komiteene bør komme på plass. Aksjon for komitelederne.

Stasjonskomitéen er opprettet med Tor, LA3WAA, som leder.

Inspeksjonen i Tyholttårnet utsettes til en tid med bedre vær utpå nyåret.  

Nødsambandsmidler; Vi har fått innvilget deler av det utstyret vi søkte om.

WinLink systemet var ferdigstilt og er i drift.

«Rød i sambandsnorge», vi har vært i dialog med NRRL for å klargjøre dokumentasjonen for å komme til gult nivå. Vi har fått tilbakemelding fra NRRL for at vi nå er på et akseptabelt gult nivå. LA4PGA, Trond, er vår kontakt og er bedt om å oppdatere hjemmesiden hos NRRL.

Instruks for bruk av stasjonen LA2T ble gjennomgått og vedtatt.

Ny oppleser for QST-Trøndelag blir Knut, LB9BG.

En epost sendes ut til medlemmene i forkant av de månedlige gruppemøtene for å informere nærmere om tid og innhold i møtet.

Valgkomiteen er informert om de som er på valg.
Instruks for utlevering og bruk av nøkkelkort ble vedtatt i møtet.

2018-01-02 Økonomi
Regnskapet ble gjennomgått og viser godt samsvar med budsjett. Gruppen har god økonomi. Salg av utstyr fra donorer og loddsalg på juleavslutningen har gitt et godt tilskudd. Det er brukt flere penger til kaffebrød enn budsjett. Det vurderes å innføre en frivillig penge (kroner 10,-) for dette på tirsdagene utenom gruppemøtene.

Regnskapet for 2017 ble gjennomgått og er klart for revidering.

2018-01-03 Komiteene
Diskusjon omkring oppgaver i komiteene. En beskrivelse bør komme på plass. Aksjon for komitelederne.

Alle komiteer skal avholde komitemøte innen neste styremøte. Aksjon komitelederne.

Stasjonskomite: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH
Rotor på mast B er tilsynelatende i orden, men gjennomføringen for mastrøret krever smøring. Dette er sommerarbeid.

På mast A må kabelen til 160m Windom skiftes.

En ny stasjon C planlegges i gamle shacken når WinLink stasjonen flytter ut.

Det er mye HF innslag på PCer etc og det pågår arbeid for å rette på dette med anskaffelse av kabler og ferritter etc.

Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Knut, LB9BG, Oddbjørn, LA9JK, Marius, LB9DG.
En Tait 800 VHF med ny logikk fra LA1BR er under oppbygging av Stein-Olav, LA9QV.

Det er meldt til Telenor at vi ønsker å overta antennen i toppen av Tyholttårnet og plassering i teknisk rom for GuardSystems. Aksjon Knut, LB9BG; sjekker vår status i forhold til Telenor og Guard Systems mhp. avtaler.

APRS stasjonen på Gråkallen er tunghørt etter strømbruddet og sjekkes.

Samband: Leder, Bård, LA4THA, Tor, LA3WAA, Bjørn, LA1UW.
Vi har fått innvilget deler av det utstyret vi søkte om. Utstyret sendes gruppen fra NRRL, trolig i januar 2018.

WinLink systemet var ferdigstilt og er i drift med ny radio. En radio må repareres etter innslag fra annen sender. WinLink systemet må flyttes til annen lokasjon.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA.
Revisjon av husordensregler utarbeidet.
Vintervedlikehold, sandstrøing med mer.
Varme i lokalene; dører til gang, verksted og inn til biblioteket skal stå åpne når lokalet ikke er i bruk slik at varmen fra varmepumpen spres til hele huset.
Strømforbruket er noe høyt. Det undersøkes om et ukeur kan settes på varmepumpen.

2018-01-04 Møteplan våren 2018
23/1; NRK, LA9QV tar kontakt med Jøte Toftaker, Tyholt. Aksjon Stein-Olav, LA9QV.

2018-01-05 Forberedelse til Generalforsamling.
Alle rapporter etc. innmeldes innen 25. januar.

Komiterapporter LA9QV, LA4THA, LB9RE
Styrerapport, LB9RE
Regnskap, LA3WAA
Web rapport, LA4YW
QSL rapport, LB9RE
Kurs rapport, LA9JK
Medlemsstatistikk, LA3WAA
Medlemsmøter, LB9RE
Kontingent foreslås uendret.
Budsjett, LA3WAA
Forslag fra styret til generalforsamlingen, ingen.
Ingen innkomne forslag er mottatt.
Valgkomiteen er informert om valget i 2017 og er i gang med sitt arbeid.
Revisjon av regnskap, regnskapet er ferdig og oversendes revisorene, LA3WAA.

2018-01-06 Eventuelt
Priser for videokanon er undersøkt og prisene er fra ca. 4000,- kroner og oppover. En prosjektor i til ca. 4000,- anskaffes.

Tilstede:
Knut, LB9BG, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:
Bård, LA4THA, medlem

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 7. februar 2018 kl. 19:00 på Lialøkken.