2017-12-06-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 6. desember 2017

2017-12-01 Saker fra forrige styremøte
Kurset er avsluttet med eksamen for 4 kandidater. Alle bestod.

En videoløsning er etablert inne i gangen.

2017-12-02 Økonomi
Regnskapet ble gjennomgått og viser godt samsvar med budsjett. Gruppen har god økonomi. Et medlem har meldt seg ut skriftlig.

2017-11-03 Komiteene
Diskusjon omkring oppgaver i komiteene. En beskrivelse bør komme på plass. Aksjon for komitelederne.

Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Knut, LB9BG, Oddbjørn, LA9JK, Marius, LB9DG.
En Tait 800 VHF med ny logikk fra LA1BR er under oppbygging av Stein-Olav, LA9QV.

En del antennearbeid er utført på LA2T med god hjelp av lift utlånt fra Tor, LA3WAA.

Rotor på mast B er tilsynelatende i orden, men gjennomføringen for mastrøret krever smøring. Dette er sommerarbeid.

På mast A må kabelen til 160m Windom skiftes.

Samband: Leder, Bård, LA4THA, Tor, LA3WAA, Bjørn, LA1UW.
Inspeksjonen i Tyholttårnet utsettes til en tid med bedre vær utpå nyåret.
Det er meldt til Telenor at vi ønsker å overta antennen i toppen av Tyholttårnet og plassering i teknisk rom for GuardSystems.

To X-30 Diamond 2m/70cm antenner er anskaffet.

Søknad om nødsambandsmidler er besvart fra NRRL. Vi har fått innvilget deler av det vi søkte om. Utstyret sendes gruppen fra NRRL, trolig i januar 2018.

WinLink systemet er ferdigstilt og er i drift.

«Rød i sambandsnorge», vi har vært i dialog med NRRL for å klargjøre dokumentasjonen for å komme til gult nivå. Vi har fått tilbakemelding fra NRRL for at vi nå er på et akseptabelt gult nivå. LA4PGA, Trond, er vår kontakt og er bedt om å oppdatere hjemmesiden hos NRRL.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA.
Lokalene er nyvasket for julemøtet.

Revisjon av husordensregler til neste styremøte.

2017-12-04 Ny instruks for bruk av klubbstasjonen
Forslag til instruks ble gjennomgått og vedtatt.

2017-12-05 Gjenopplive stasjonskomitéen
Stasjonen på LA2T krever noe arbeid for å holdes i operativ god stand. En komite for å drifte stasjonen på LA2T opprettes for å avlaste teknisk komite. Tor, LA3WAA, oppnevnes som leder for komiteen.

2017-12-06 Rekruttering til QST Trøndelag
Rolf, LA7JBA, har hatt sin siste opplesning. Takk til Rolf som har utført denne oppgaven på en utmerket i mange år. Ny oppleser blir Knut, LB9BG.

2017-12-07 Møteplan våren 2018
Møtedager våren 2018 (fjerde tirsdag i måneden, unntatt juni);
23/1; NRK, LA9QV tar kontakt med Jøte Toftaker, Tyholt.
27/2; Generalforsamling
20/3; WinLink og APRS, Sambandskomitéen, møtet avholdes eventuelt i egne lokaler
24/4; CE «China Export» Radioer, med mer; LB9RE
22/5; Radiomuseet i Selbu
12/6; Sommeravslutning

2017-12-08 Varsling av møter på Mail
En epost sendes ut til medlemmene i forkant av de månedlige gruppemøtene for å informere nærmere om tid og innhold i møtet.

2017-12-09 Varsling av valgkomiteen om hvem som er på valg
Valgkomiteen informeres om de som er på valg.

2017-12-10 Eventuelt
Vi trenger en ny videokanon og vurderer alternativene i marked før endelig beslutning. Aksjon, Knut, LB9BG, sjekker markedet.

Instruks for utlevering og bruk av nøkkelkort ble vedtatt i møtet.

Tilstede:
Knut, LB9BG, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Bård, LA4THA, medlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 10. januar 2018 kl. 19:00 på Lialøkken.