2017-05-03-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 3. mai 2017

2017-05-01 Saker fra forrige styremøte
Utvendig støy fra to garasjelys er identifisert som en betydelig støykilde. Lysene er nå avslått. Støyfilter er anskaffet. Andre støykilder er ennå ikke under kontroll. Stein-Olav, LA9QV og Oddbjørn, LA9JK følger dette opp videre.

Vinsj på mast A må repareres eller skiftes.

Jording for shacken sjekkes.

Grupperapporten er skrevet for kommentering i styret.

Informasjon om kurs til høsten legges ut på hjemmesiden. Flere kvelder med praktiske øvelser legges til LA2T.

2017-05-02 Økonomi
Det er ennå 19 medlemmer som ikke har betalt kontingenten. Betalingen for kaffebrød under møtene er ca. halvert i forhold til tidligere. Vi minner om at alle må bidra for at denne ordningen skal bestå.  

2017-05-03 Komiteene
Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Knut, LB9BG, Oddbjørn, LA9JK, Marius, LB9DG.

PC for stasjon B må byttes innen garantitiden. Aksjon, Tor, LA3WAA.

Yaesu VXR 9000 repeater averteres for salg på nytt til redusert pris kr 5000,-. En Tait II 800 klargjøres for Ruten. Aksjon Stein-Olav, LA9QV.

Radiostasjonen på Granås monteres så snart vær og føre tillater. En plan lages for utstyr til montering. Aksjon Bård, LA4THA.

Vinsj for mast A må repareres eller skiftes.

Plan for topparbeidet settes opp: Ruten, Oppdal, Bringen, Røros, Litjvola, Liaåsen, Gråkallen, Støren, Granås, Tyholt. Aksjon Stein-Olav, LA9QV.

Samband: Leder, Bård, LA4THA, Tor, LA3WAA, Bjørn, LA1UW.
PC for radiostasjonen på Granås er klar med skjerm etc. APRS på LA2T flyttes til Granås når alt er klart.

En formel anmodning (skjema) om innplassering av APRS oppe i Tyholt tårnet er sendt til Telenor telelosji med opplysninger om type antenne som skal monteres. Hylle må monteres inne på betongvegg for radioutstyret. Det er tilgang på 230 V AC. Svar fra Telenor ventes innen 15. mai.

Sambandsøvelsen 23. mai utgår. Varslingsplanen oppdateres og nytt opplegg utarbeides. Aksjon Knut, LB9BG og Bård, LA4THA.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA.
Det planlegges dugnad for vask og rydding, ferdig innen sommeren. Det skal fjernes mer overflødig materiell fra loftet.

2017-05-04 Støy
Det er også støy fra lyspærene og disse er skiftet på stua. Dørlåssystemet støyer også og denne støyen forsøkes dempet med tiltak.

Bedre jording ut fra radiorommet ordnes etter påske.

2017-05-05 Eventuelt

Tilstede:
Knut, LB9BG, leder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Bård, LA4THA, medlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:
Bjørn, LA1UW, nestleder

Ikke møtt:
Neste styremøte er onsdag 7. juni 2017 kl. 20:00 på Lialøkken.