2016-05-11-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 11. mai 2016

2016-05-01 Saker fra forrige styremøterapport-skriving
HF antennene er reparert.
TS-570 er ikke avertert for salg, aksjon Bjørn, LA1UW.

2016-05-02 Økonomi
Så langt i år har 24 medlemmer ennå ikke betalt kontingent. Morten Grongstad har kommet på sykehjem og betaler ikke i år.
En ny PC er innkjøpt og totalt i år er nå 2 nye PCer kjøpt inn for kr 5500,-.  
Grasrotandelen har kommet inn med kr 1100,-. Det oppfordres til at flere medlemmer gir grasrotandelen til «Trondheimsgruppen av Norsk Radio», Org. Nr. 989779559.
Status for gruppens økonomi er god.

2016-05-03 Komiteene
Teknisk komite;
Tait 800 er nå i drift på LA7RR, Gråkallen med godt resultat.
Det vurderes også å bytte til Tait 800 på Oppdal, LA7ORR, med link på 70 cm. Ny logikk er innkjøpt for dette.
Det vurderes å flytte LA8QR fra Bringen til Røros med eventuell link til Trondheim.
To 2m radioer er donert fra Ketil, LA2FNA og vi takker ham for det. En av disse vil bli klargjort for APRS for eventuelt bytte på Ruten eller Bringen i år.

Sambandskomitéen:
Søknad om sambandsmidler sendes NRRL, aksjon Bjørn, LA1UW.
Sambandsrapporten sendes NRRL, aksjon Håvard, LB9RE.
Planlegging av kurs for bruk av nødnettet pågår, men avhengig av utlån av utstyr fra RK.
Sambandsøvelsen 24. mai vil ha fokus på praktisk bruk av WinLink med mer.

Huskomitéen:
Vårrengjøringen er gjennomført og nå lukter det grønnsåpe både her og der.
Gamle matter kasseres. En ryddedag planlegges mai/juni.
Internettkabelen skal graves ned så snart som mulig. En god jordkabel for Ethernet er ønsket, men andre rimeligere løsninger for beskyttelse av kabelen vurderes også.
Musejakten fortsetter med tetting av sprekker etter vinterens telehiv.
Oppussingsprosjektet av lokalene på Lialøkken ferdigstilles slik at alle rom får et nytt strøk eller to med maling.

Merk! Kopper og fat etter møtene i grendehuset skal settes i steameren.

2016-05-04 Eventuelt
ET nytt kurs som forberedelse til prøven etterlyses og et nytt kurs over 10 kvelder vil derfor starte ca. 5. oktober. Info legges ut på hjemmesiden, aksjon Håvard, LB9RE.
Utstyr og mast etter LA3ZV klargjøres for salg og bortkjøring i juni.
Grillaften arrangeres 14. juni og budsjetters med kr 2500,-. Det vil bli utlodning av fine premier. Inngang kr 50,- som tidligere. Info til hjemmesiden, aksjon Håvard, LB9RE.
Momskompensasjon for 2015 har søknadsfrist 1. juli, aksjon Tor, LA3WAA.

Tilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Helene, LB1KF, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, medlem
Oddbjørn, LA9JK, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:
Neste styremøte er onsdag 8. juni kl. 19:00 på Lialøkken.