2015-12-02-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 2. desember 2015

2015-12-01 Saker fra forrige styremøte
Artikkel om 6m repeateren er innsendt til AR.

Kaffe, te og noe til å spise er innkjøpt.

Utstyr etter LA3ZV, Jan Arve Olden, er inspisert oppe i Soknedalen av Tor, LA3WAA og Bjørn, LA1UW. Dette vil bli hentet og lagt ut til salg; FT-920, mast, antenner, 2m og diverse.

2015-11-02 Økonomi
Momsrefusjonen fra NRRL er ennå ikke mottatt. Vi har ikke mottatt strømregning for tredje kvartal.

To innmeldinger har kommet og begge ønskes velkomne.

Liv, LA4YW, har fylt 60 år og vi gratulerer! Blomster blir sendt.

Status for gruppens økonomi er god.

2015-12-03 Komiteene
Teknisk komite;
LA7RR, R4, er flyttet til Gråkallen. I ettertid har stasjonen vært nede for service av mottaker noen dager, men er nå klar for drift igjen.

To stk programmeringskabler for VXR-9000 er anskaffet. Manual for programmering anskaffes hvis overkommelig pris.

Nytt QTH for repeatere i Kolstadområdet vurderes.

APRS Gråkallen, LD7TG, det planlegges bytte til radio/ TNC. 3 stk Argent Data T3-mini anskaffes for å bytte ut flere trackere.

LA7URR, 23 cm repeater, byggekveld er avholdt.

Sambandskomitéen:
2 stk tørrbatterikassetter for KG-UV8 Wouxun håndapparater er anskaffet. Bruksanvisninger for sambandskassene er ferdig. Kassene ferdigstilles, aksjon Bjørn, LA1UW.

Huskomitéen:
Tiltak mot mus er iverksatt med tetting av alle hull med skum, kasser med middel mot mus er anskaffet og satt ut og utstyr for ultralyd er satt i drift på loftet.

Snøskuffe/spade anskaffes, aksjon LB9RE, Håvard.

2015-11-04 Møter og aktiviteter i det nye året
Møtedager og tema på våren i det nye året er:
26. januar, DX på HF og LoTW
23. februar, årsmøte
8. mars, program for loggføring, HF og tester med mer
26. april, Samband
24. mai, APRS og digital radio
14. juni, grillaften

2015-11-05 Eventuelt
-OZ og QTC bestilles, frist er 15. desember. Aksjon Håvard, LB9RE.

-NM i sporterreng. Behov for ca. 15 sportrackere 20. august. Vi trenger et kartutsnitt for å vurdere forholdene. Utstyr og budsjett undersøkes.

Tilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Helene, LB1KF, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, medlem

Forfall:
Oddbjørn, LA9JK, varamedlem

Ikke møtt:
Neste møte er onsdag 13. januar kl. 19:00 på Lialøkken.