2015-11-04-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 4. november 2015

2015-11-01 Saker fra forrige styremøte
RKH radioer lar seg programmere i følge Marius, LB9DG. Oddbjørn sjekker en radio etter prøveprogrammering.
Utlån av RPO utstyr til Norges Brukshund NM i Klæbu ble ikke aktuelt.
CQWW testen er gjennomført.
Møteplan november, WX satellitter ved Oddbjørn, LA9JK.
Stenging av kort iverksettes i november.
Melding til politiet og forsvaret er sendt om at vi ikke er interessert i Munken.

2015-11-02 Økonomi
Status for gruppens økonomi er god. Fire medlemmer har ennå ikke betalt og to av disse har meldt seg ut, alle fire utgår som medlemmer. Kreditnota fra Permo angående returnerte antenner er utbetalt.

2015-11-03 Komiteene
Teknisk komite;
Ruten LA8TR, er justert og har funnet sitt gamle jeg. Takk til, Odd Anders, LA2MPA og Kristoffer, LB0VG. APRS, LD7TR, ble også justert for bedre respons. LA7RR, flyttes til Gråkallen på lørdag. Toppantennen benyttes til LA7RR. Oppmøte Lialøkken kl 11:00. Ny bruk av Liaåsen vurderes. Programmeringsmanual og kabel for VX9000 anskaffes.

APRS Gråkallen, LD7TG, det planlegges bytte av radio med TNC/UIDIGI.

Utstyr for 23cm repeater, LA7URR, er anskaffet fra mange kilder og et byggeprosjekt er pågang. Exciter er bygget nesten ferdig av Stein-Olav. En byggekveld planlegges.

Artikkel om 6m repeater LA7TRR lages for AR. Dette er pågang. Aksjon Håvard.

Sambandskomitéen:
Sambandet fungerte fint under TV-aksjonen. Den nye sambandskofferten ble tatt i bruk under sambandsøvelsen forrige torsdag. Trenger noe mer ferdige koakskabler med påsatte PL plugger. Bjørn skaffer dette. Sambandsantennen for 80-60m har falt ned og må settes opp igjen. Reparasjonen planlegges til førstkommende helg med en lift.

Huskomitéen:
Det er høst og vi har mus i huset igjen og tiltak vurderes.
Det gjøres diverse innkjøp av kaffe, te, kopper med mer.

2015-11-04 Julemøte
Vi planlegger et opplegg som i fjor med kr 50,- per person. Det blir utlodding som tidligere. Aksjon Ingar.

2015-11-05 Salg av radioutstyr etter Jan Olden, LA3ZV
Bjørn og Tor tar en tur oppover til Soknedal for å se på aktuelt utstyr.

2015-11-06 APRS LA2T
Etter at LA2T er eneste I-Gate i Trondheim for APRS nettet i gruppens regi, er nettet nå velfungerende og saken er avsluttet.

Tilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Helene, LB1KF, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, medlem
Oddbjørn, LA9JK, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste møte er onsdag 2. desember kl. 19:00 på Lialøkken.