2015-05-26-Gruppemøte

Gruppemøtet 26. mai 2015

Det var oppmøtt 15 til kveldens møte som omhandlet samband.
De oppmøtte ble ønsket velkommen til vårens siste ordinære møte av Tor, LA3WAA.

Først orienterte han om kurs for bruk av nødradio på RK huset. Dette kurset er nødvendig for å kunne bruke radioene. Deretter gav han ordet videre til Stein-Olav, LA9QV for kveldens tema; Grønn og Grå Radio.

Stein-Olav begynte med en presentasjon av 6m repeateren. Det blir satt opp 6m stasjoner på både Liaåsen og Gråkallen med en 70 cm link imellom. Åpning blir med 1750 Hz og kanskje også DTMF og eventuelt subtone. Logikken er plassert sammen med senderen på Liaåsen. Deretter ble det gitt en mer detaljert innføring i de enkelte komponentene for stasjonen på Liaåsen som Stein-Olav har bygget sammen. Det måtte lages en egen enhet for å koble lyd til og fra logikken og de to radioenhetene. Oddbjørn, LA9JK har bygget sammen 6m/70cm enheten med 6m mottaker og 70 cm linkradio som skal plasseres på Gråkallen og gav en beskrivelse av denne. Det ble diskusjon om bruk av repeateren og diskusjon om installeringen på både Liaåsen og Gråkallen i mer detalj.

2015-05-26-Gruppemoete02Deretter ble temaet penset inn på Grønn radio og spesielt for kvelden H40 Spesial Super laget av Høvding Radio for forsvaret 1952. Denne ligner i oppbygging mye på Radionette, men har et rør mer, totalt 5. Prisen var kroner 482,-, og det var mange penger den gangen. Beskrivelse av skjema og koblinger fulgte, bla. den spesielle kretsen for seriegløding av rørene.

Det er usikkert hva denne radioen ble brukt til av forsvaret siden det fantes store mengder mye mer avansert utstyr på lager på den tiden. Vi kan bare underes…

Radioen ble påsatt spenning for en lytteprøve og joda mange stasjoner kunne høres fra et apparat fra røralderens glans periode.

Takk til Stein-Olav, LA9QV for et godt og interessant møte!

2015-05-26-Gruppemoete03