2015-04-28-Gruppemøte

Gruppemøtet 28. april 2015

Det var oppmøtt 17 til kveldens møte som omhandlet samband.
De oppmøtte ble ønsket velkommen til vårens første møte av Tor, LA3WAA som gav ordet videre til Bjørn, LA1UW.

Bjørn orienterte om samarbeidet med politiet og opplyste at det kommer en ny øvelse utpå høsten. Deretter ble det gitt en orientering fra NRRL sambandstjenesten som har egen nettside, \\www.sambandstjenesten.no. På fildelingstjenesten på denne hjemmesiden ligger nå vår varslingsplan samt en informasjonsside om Trondheimsgruppen. Mer info legges inn etter hvert og hjelp ønskes fra medlemmene. Fra nødnettet får NRRL 30 håndapparater og 10 basestasjoner hvorav vi får et håndapparat tildelt og adgang til en talegruppe.

repeaterVi har fått melding fra Frekvenskontrollen som indikerer at vårt radioutstyr sender ut litt støy idet den går på/av sending og vi skal se på dette og treffe tiltak. Det er registrert at APRS stasjonen med en Argent Tracker på Bringen går godt til både Tron og Jetta og viser at det er en god radio.

Fosen- og Inntrøndelaggruppene er i gang med å komme med i sambandsopplegget fra NRRL. NRRL ønsker at flere grupper slår seg sammen om sambandet. Den som ønsker å være med for utrykninger, må sjekke med arbeidsgiver at dette er i orden.

Hva gjør vi med utstyret vårt, hva er vår oppgave, hva kan vi gjøre, vårt engasjement i FORF, diskusjon fulgte.

Varslingslisten ble oppdatert ved påmelding rundt bordet samt at andre interesserte vil bli inkludert senere.

Aktivitetene på torsdagskveldene utvides til å inkludere sambandsaktiviteter. Sambandsrommet ominnredes for sambandsaktiviteter med utstyr fra den ene sambandskassen. Det er behov for et par PCer for sambandsbruk og det skal gå i orden ble det sagt rundt bordet.

Diskusjonen fortsatte videre og det blir for mange detaljer å referere her, men engasjementet er stort og det lover godt for et aktivt samband i Trondheimsgruppen.

Takk til Bjørn, LA1UW for et godt og interessant møte!