Aktivitetsdag

Aktiviteten på torsdagskveldene fortsetter. Spørsmålet er… Hvor mange trengs det for å holde i alle tauender fra stålmasta. Uansett så kom det opp en Windom helt i toppen av masta. Den som var hengt opp sist torsdag var defekt (ny antenne !?) Antennen skal benyttes til HF radioen på sambandsrommet.

LA1UW – Bjørn