2015-05-06-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 6. mai 2015

moete452015-05-01 Saker fra forrige møte
Ingen tilbakemelding fra TV-aksjonen er mottatt. Bjørn skriver brev.

Ny APRS stasjon på Gråkallen er installert.

Middag er avholdt med deltagelse fra de som holdt kurset.  

2015-05-02 Økonomi
Regnskapet ble gjennomgått. Betalte kontingenter er nå 50. Purring sendes til de som ikke har betalt. Regning for strøm er mottatt. Regning for antennemateriell er mottatt. Økonomien i gruppen er god.

2015-05-03 Komiteene

Sambandskomite:
Det planlegges møter på torsdagene framover. Det innredes en shack i sambandsrommet ved å ta utstyret fra den ene sambandskassen.
Antenneoppsett med to stk Windom planlegges. Trenger to PCer til sambandsrommet.
Bjørn, LA1UW, deltar på instruktørkurs for nødnettet.

Teknisk komite:
For mange i byen har påslått funksjonen DIGI som medfører mye unødvendig trafikk over stasjonene på Gråkallen. Dette reduserer trafikkapasiteten og er uheldig i for eksempel en nødsituasjon. LA2T bør styre trafikken til og fra internett. For stasjonene på fjelltoppene vil det bli satt opp nytt utstyr for APRS. To Argent Tracker 3 og to 2m radioer anskaffes, nye eller brukt for bruk på Ruten og Oppdal.

Utstyr for TX styring av APRS ved aktiv repeater må lages for Ruten og Oppdal, aksjon LA9JK og LA9QV.

LA7TRR, 6m repeater, logikk er under utsjekk. Utstyr for innplassering på Gråkallen og Liaåsen er ferdig montert i hvert sitt 19 toms rack. 6m antenne for oppsett på Liaåsen er anskaffet. Vi søker om tilgang hos Telenor på Gråkallen for å rigge opp både APRS og utstyr for 6m repeater og utvidelse av opplegget på Liaåsen.

LA7ORR Oppdal, trenger tilsyn for å bedre stabiliteten. Skifte til kanal R7 vurderes. Odd Olsen varsles på forhånd. Tilsyn planlegges på Ruten og eventuelt Bringen i sommer.

Inspeksjoner ved eventuell overtakelse av utstyr fra etatene kan bli aktuelt på Bringen, Røros og Gråkallen.

Det anskaffes koakskabel og diverse plugger for kr 4250,-.

Stasjonssjef:
Modem for alle modes anskaffes, pluss programvare installeres i PCene. Arbeidet på stasjonen fortsetter.

Huskomite:
Vårdugnad med rydding planlegges 9. juni, innkalling kommer. Bilhenger gjøres tilgjengelig for bort kjøring.

2015-05-04 Grupperapport
Grupperapporten ble gjennomgått og godkjent. Denne sendes inn sammen med sambandsrapporten og referatet fra generalforsamlingen.

2015-05-05 Grillaften
Grillaften planlegges 16. juni. Ingar, LA4CKA, er chef som før, men får hjelp til grilling og servering siden vi forventer mange på arrangementet. Det planlegges lotteri med harde og myke gevinster. Det settes opp et budsjett på kr 2500,-.

2015-05-06 Dørlås
Den anskaffede låsen byttes i eventuelt en annen versjon.

Tilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Helene, LB1KF, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, medlem
Oddbjørn, LA9JK, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste møte er onsdag 2. juni kl. 19:00 på Lialøkken.