2015-04-25-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 8. april mars 2015


raport_wm2015-04-01 Saker fra forrige møte

Ingen tilbakemelding fra TV-aksjonen er mottatt. Bjørn skriver brev.
Ny dørlås er innkjøpt og avventer montering etter påske.

Evaluert aktuelt utstyr fra etatene som går over til nødnettet. Liste over ønsket utstyr er meldt inn. Innmeldingen er koordinert med Fosengruppen. På Røros er ønsket lokasjon toppen Einvola, nord for Røros. Vi ønsker å overta VHF antennen fra politiet på Gråkallen, ringer politiet.  

APRS nettet må forbedres (Gråkallen har vært nede i vinter i flere måneder).

Disponering av kursavgiften: De som har undervist under kurset tilgodeses med en middag etter avholdt eksamen.

Vi har takket pent nei til å avholde RPO mesterskap i Trondheim grunnet andre pågående aktiviteter.

Arbeid pågår for oppretting av tak og montering av renner med avløp er ferdig.

2015-04-02 Økonomi
Regnskapet ble gjennomgått. Konto 2980 og 2990 må sjekkes. Krav om innbetaling av kontingenter er sendt ut.

2015-04-03 Komiteene

Sambandskomite:
Sambandsøvelsen planlegges og det er møte i øvingsutvalget i morgen. Øvelsen er torsdag 16. april. Bård, LA4THA, ønsker å være med i komiteen. Det planlegges møter på torsdagene framover. Antenneoppsett med to stk Windom planlegges. Trenger to PCer til sambandsrommet.

Teknisk komite:
Vi søker om tilgang hos Telenor på Gråkallen for å rigge opp APRS og utstyr for 6m repeater. Tegninger lages for skap (19’’ rack) for innplassering av utstyret. Aksjon LA3WAA, LA9QV, LB9RE, antenne skjema, skap på både Gråkallen og Liaåsen. 6m utstyret for LA7TRR er under klargjøring. Budsjett kr 2300,- ble vedtatt.

Vi melder inn ønske om å få tilgang til Politiets antenne hos forsvaret på Gråkallen.

APRS testen viste en litt for kort rekkevidde, kanskje effekten må økes, radio/modem byttes etc..

LA7ORR Oppdal, trenger tilsyn for å bedre stabiliteten. Skifte til kanal R7 vurderes.

Tilsyn planlegges på Ruten og eventuelt Bringen i sommer. Inspeksjoner ved eventuell overtakelse av utstyr fra etatene kan bli aktuelt på Bringen, Røros og Gråkallen.

APRS for Ruten og Oppdal evalueres, noe utstyr for radiostyring må da lages.

Stasjonssjef:
Modem for alle modes anskaffes, pluss programvare installeres i PCene.

Huskomite:
Vårdugnad planlegges i april / tidlig mai. Taket er reparert og takrenner er montert på begge sider av huset.

Tilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, medlem
Oddbjørn, LA9JK, varamedlem

Forfall:
Helene, LB1KF, kasserer

Ikke møtt:

Neste møte er onsdag 6. mai kl. 19:00 på Lialøkken.