Høstens Sambandsøvelse

samb12bHøstens sambandsøvelse

Kveldens gruppemøte ble preget av kjempegodt oppmøte som var viet øvelse med Gruppens Nød- og sambandsutstyr. Formålet var å gi flest mulig av gruppens medlemmer erfaring med det utstyret som gruppen disponerer.

samb12dOppgaven var å bringe gruppens sambandsutstyr utendørs og gjøre det fullt operativt så raskt som mulig. I løpet av snaue 30 minutter var agregatene «fyrt opp»,

antennene reist opp og frekvensene stilt inn, og det var etablert samband med basestasjonen innendørs og to enheter ute.

samb12eAlt utstyret fungerte oppskriftsmessig, og det ble en ekstra treningsbonus ved at utstyret hovedsaklig ble rigget opp med hjelp av minimalt lys. Eneste oppløp til «forkludring» av opplegget måtte være da noen av deltakerne skulle stille om sine egene 2-metere til simplex kanaler, – det var tydeligvis ikke noe som ble praktisert så altfor ofte.

Etter nedrigging av utstyret var det samling innendørs med varm kaffe og kaker, og synspunkter og ideer til mulige forbedringer ble formidlet.