2012-12-02-Styremøte

Referat fra styremøte i Trondheims gruppen
mandag 2.desember 2012

møteDisse møtte i LA2Ts lokaler Lialøkken kl.19:00

Tor, LA3WAA
Willy, LA6HNA
Bjørn, LA1UW, referent og møteleder
Sverre, LA9TK,
Stein-Olav, LA9QV,
Rolf, LA7JBA,

Forfall: Jan Inge, LA5HIA og Håvard, LB9RE

Saker:
2012-12-1; Sist styremøte
Stein Olav har undersøkt angående ny Yaesu repeater. Forhandler svarer ikke henvendelser!
Alle andre saker er utført.

2012-12-2; Økonomi
64 har betalt kontingent så langt. Gruppen har relativt god økonomi.
Overskudd pr. dato ca. 13500 + sambandsmidler ca. Kr 17400.

2012-12-3; Julemøte
Ingar har som vanlig full kontroll.
Styret besluttet at serveringen skulle være gratis.
Men vi tar et lotteri. Foreløpig 5 premier, men fleire kommer sikkert.
Ansvar: LA4CKA Inger

2012-12-4; Generalforsamlingen
Dato for generalforsamlingen er satt til 26februar.
Styret diskuterte om vi skal eventuelt lage endringsforslag til Generalforsamlingen. Dette gjelder både leders valgperiode(nå 1år) og antall styremedlemmer. Saken tas opp igjen på møtet 7.januar
Ansvar: Styret

2012-12-5; Foreløpig møteplan våren 2013.
Dato                Tema                                             Ansvar/foredragsholder
08januar         Tema Kommer fra Håvard                 LB9RE
22januar         Rydding av gruppelokalet                    Styret og alle komiteer

12februar       Korttema? Trenger tema
26februar       Generalforsamling                                Styret

13mars           Alarmen går – Radio og beredskap     LA3WAA og LA3XMA

9april              Grønn (Grå) radio                                 LA9QV
23april            Vår rengjøring av Gruppelokalet          Styret / alle komiteer

14mai             Sambandsøvelse                                 Sambands komiteen
28mai             Midtnorsk RO mesterskap                   LB9RE

11juni             Sommaravslutning med grilling            LA4CKA
Ansvar: Styret

2012-12-6; Eventuelt
7.1       Liaåsen.
Det er APRS innslag på repeateren. Den har vært avslått i perioder. Forslag om å koble bort Eco link i en periode.
Samtidig så synger Ruten repeateren på siste verset. Ikke mulig å slå den av.
Ansvar: LA9QV Stein-Olav

7.2       Annen aktør til Ruten?
Det er kommet henvendelser frå en annen aktør om å komme inn på Ruten.
Saken behandles videre av styret.
Ansvar: LB9RE Håvard

Neste møte måndag 7.januar 2013.
Saker sendes sekretær
senest torsdag 3.januar

Møtet hevet kl.2040

Referent: Bjørn LA1UW