2012-11-05-Styremøte

Referat fra styremøte i Trondheims gruppen mandag 5.november 2012

Disse møtte i LA2Ts lokaler Lialøkken kl.19:00

Håvard LB9RE, møteleder
Tor LA3WAA
Willy LA6HNA
Bjørn LA1UW, referent
Sverre LA9TK,
Stein-Olav LA9QV,
Rolf LA7JBA,
Forfall: Jan Inge LA5HIA

Saker:
2012-11-1; Sist styremøte
-LA-DX Group. De ønskes verving. Tor LA3WAA sender et manus til Liv for utlegging på   hjemmesiden


-Møbler til stua. Huskomiteen har 3 sofaer på hånden til Kr 100,- pr stk. Willy sørger for   innkjøp og frakt til Lialøkken
– Det ble dessverre ikke kurs denne gangen. Men vi kan skaffe kurslokaler i Trondheim  sentrum ved en annen anledning
– Styret retter en takk til (4IC, 6HNA og 9TK) som har hatt utover grus ved antennemast 2 og langs veggen på brakka.

2012-11-2; Økonomi             
64 har betalt kontingent så langt. Gruppen har relativt god økonomi.
Overskudd pr. dato ca. Kr 106900 + sambandsmidler ca. Kr 17400.

2012-11-3; QST Trøndelag opplesere.
Vi etterlyser ny(e) opplesere av QST Trøndelag på hjemmesiden.
2012-11-4; Junk auksjonen 13/11-12
Det er kommet inn 44 gjenstander til auksjonen. Det ventes inn fleire.
Bjørn LA1UW er auksjonarius, Tor LA3WAA er kasserer og Willy LA6HNA sørger for servering

2012-11-5; Møte 27. november
Generalsekretæren Jan Kommer på besøk. Temaet blir; Kontorets arbeidsoppgaver etc.
Det sendes ut innbydelse til alle amatører i Midt-Norge samt info på QST-LA.
Ansvar: Bjørn LA1UW   

2012-11-6; Foreløpig møteplan våren 2013.
Dato           Tema                                          Ansvar/foredragsholder
08januar     Tema Kommer                                     LB9RE
22januar      Korttema?                                            ?

12februar    Korttema?                                             ?
26februar    Generalforsamling                                Styret

13mars        Alarmen går – Radio og beredskap    LA3WAA & LA3XMA

9april           Grøn (Grå) radio                                   LA9QV
23april         ? Gruppemøte                                         ?

14mai          Sambandsøvelse                                 Sambands komiteen
28mai          Midt-Norsk RO mesterskap                   LB9RE

11juni           Sommaravslutning med grilling           LA4CKA

Vi ser på åpne/manglende poster på styremøte i desember
Ansvar: Styret

2012-11-7; Eventuelt
7.1       QST og OZ. Det er kommet tilbud frå NRRL på bestilling av OZ og QST Amatørradio for  2013. Pris kr 200 pr. blad.
Ansvar: Bjørn LA1UW sender bestilling pr. e-mail, Sverre LA9TK betaler til NRRL
7.2       Det kjøpes inne en Yeasu repeater av same type som vi har.
Ansvar: Stein-Olav LA9QV
7.3       Det trengs papp kaffekrus med hank.
Ansvar: Willy LA6HNA
7.4       PC til stua. PCene vi har fått tak i er dårlige.
Stein-Olav sjekker mulighetene for å få fra HiST.
7.5       Tester frå LA2T. Telefonitesten er om kort tid. LA1UW, LA3WAA og LB9RE er interessert å delta. Det legges ut etterlysning av interessent på hjemmesiden.
Ansvar: Bjørn LA1UW

Neste møte mandag 3. desember.
Saker sendes sekretær senest torsdag 29.november

Møtet hevet kl.2020

Referent: Bjørn LA1UW