2012-10-23-AN/GRC-109

Møtereferat 23 oktober 2012
«Special Forces Set» AN/GRC-109

Stein-Olav, LA9QV viste fram senderdelen til et amerikansk radiosett fra «den kalde krigen»

Dette settet består av 3 solide, svarte bokser med avtagbart, tett lokk i aluminium. Settet er utviklet for bruk bak fiendens linjer, altså et slags «agentsett» fra 60-åra. Det er en videreutvikling fra RS-1, som ble utviklet av CIA tidligere, men det er nesten ingen forskjeller mellom disse, derfor kan «109» se litt «gammeldags» ut. Men, transistorteknologien var ikke modene nok tidlig på 60-tallet.

Det er rapportert bruk av settene i bl.a. Vietnam. Radiooperatører kunne grave ned utstyret i jorda etter å ha satt lokkene på, for så å hente dem fram fra gjemmestedet igjen ved senere behov!    I hver boks er det nemlig en silica-gel patron som kan tas ut og tørkes om nødvendig, og pulveret i denne forandrer farge fra blått til fiolett når det har tatt opp fukt. Så kan man tørke det på ovnen..

Settet består av 3 deler:

Senderen, T-784A/GRC-109 er krystallstyrt med to rør (2E26 i PA, ca 15W ut) Kun laget for CW, har innebygd nøkkel, mulighet for utvendig nøkkel og «burst» hurtigsender. Dekker 3-24MHz i 4 bånd. Det er enkelt å for eksempel kjøre 7MHz med et 3.5MHz krystall, eller 10.5MHz (2. eller 3. harmoniske)

Mottakeren R-1004A/GRC-109, superheterodyn med 1 HF-trinn, beatoscillator, 6 rør i alt (batterirør med 1.4V glødespenning) Dekker 3-24MHz i 3 bånd.

Strømforsyning PP-2685A/GRC-109 som går på vekselstrøm fra 75V til 260V (!)  Det finnes også et power som gan gå på 6V bilbatteri i tillegg til AC, det er PP-2684/GRC-109.

Hvordan settene havnet i Norge vet jeg ikke sikkert. Jeg kjøpte det på auksjon i Radiohistorisk Forening. Kanskje settene var  beredskapsmateriell i «Stay behind» i Norge under den kalde krigen?

Jeg har kjørt en god del QSOs med senderen, men har stort sett brukt min stasjonsmottaker. R-1004 er ikke følsom og selektiv nok med mye QRM på 80- eller 40-meteren kveldstid. En jeg kjørte sa han hadde hatt sin opplæring i CW på dette settet, det vakte mange minner!

Bildet viser AN/GRC-109A i min shack slik den sto oppkoplet under NRHF’s Field day 2011. Se alle krystallene (bare et par var i bruk, hi) Den hvite boksen er et nøklingstrinn jeg har bygd for bruk av elbug, mini-nøkkelen på fronten av TX gir «instant glass arm»…

Det er mye interessant å lese om settet på internett, bare søk på «an grc 109»

Her er en fin link: http://www.ohio.edu/people/postr/bapix/grc109.htm

Trondheim, 5. november 2012 LA9QV

5. november 2012