2012-10-09-Gruppemøte

Det var oppmøtt 8 personer i Lialøkken grendehus.

1. Håvard LB9RE, åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

Håvard begynte møtet med å fortelle at det hadde vært begravelse for Egil, LA9MB i dag.
Bra oppmøte av radioamatører med YL/XYL i Kapellet.
Han minnet på at det viktigste nå var å snakk om de positive minnene etter Egil.

Kaffe og kaker ble servert.

3. Dagens tema; Q-QWSL og LoTW v/Tor LA3WAA

Det er et tema som det er blitt ytret ønske om å få, bare så synd at kun 8 personer møter opp!

e-qslE-QSL.
For å få dette til må man ha en elektronisk logg. Når QSOene er lagret, lager man en ADIF fil. I E-QSL systemet må man registrere seg. Etter dette er gjort laster man over hele eller deler av loggen. E-QSL teller ikke til DXCC etc., men man kan få noen uoffisielle diplomer.
Mere info finner dere på; http://www.eqsl.cc

LoTW – Log book of The World
Dette er en elektronisk loggbok der man laster opp sine QSOer via loggen sin på samme måte som e-qsl.arrl-logbook
Det er ARRL som står bak denne og er gyldig for DXCC diplomer og tilsvarende.
For å kunne begynne med LoTW må man sende kopi av lisensen og legitimasjon til ARRL

Tilbake får man fil som kalles TQ5. Her må man registrere personlige date og passord. Når denne er bekreftet av ARRL kan man begynne å laste opp sin log.

Systemet benyttes av de fleste DX-spedisjoner i verden. Mere info finnes på; http://www.arrl.org/logbook-of-the-world

3 SAC Testen
SAC testen SSB er neste helg fra lørdag kl. 1400 til Søndag kl. 1400. 5 operatører har meldt sin interesse. Det er alltid plass til flere. Samt det er lov til å komme på besøk.

moete1Neste test er CQWW DX SSB siste helgen i oktober. Denne går over 48 timer. Vi trenger operatører. Meld dere til en i stasjonskomiteen.

4 Ledige Antennemaster i Trondheim
Det er to ledige Versa tower eller lignende i Trondheim.
Er det noen som ønsker en mast kontakt TOR LA3WAA snarest

5 Salg av «gammelt» PA
Styret i gruppa hadde bestemt å selge det ene Ameritron AL-80B som er byttet ut med en Expert PA. Dette var lagt ut på hjemmesiden. To meldte sin interesse og det er nå solgt.

Møtet ble avsluttet ca. kl. 2100

For styret i Trondheimsgruppen av NRRL
Bjørn LA1UW