2012-10-01-Styremøte

Referat fra styremøte i Trondheims gruppen mandag 1.oktober 2012

Disse møtte i LA2Ts lokaler Lialøkken kl.19:00

Håvard, LB9RE, møteleder
Tor, LA3WAA
Willy, LA6HNA
Bjørn, LA1UW, referent
Sverre, LA9TK,
Stein-Olav, LA9QV,
Rolf, LA7JBA,

Forfall: Jan Inge, LA5HIA

Liv, LA4YW deltok under sak 2012-10-8 Hjemmesiden

F.v.: LA3WAA, LA1UW, LB9RE, LA7JBA, LA9TK, LA9QV og LA6HNA.
F.v.: LA3WAA, LA1UW, LB9RE, LA7JBA, LA9TK, LA9QV og LA6HNA.

Saker:

2012-10-1; Sist styremøte
2012-9-7; Verving LADX Group. Tor tar dette på møtene og hjemmesiden.
2012-9-8; Innkjøp av komiteene. Brukt Expert Transistor PA er ankommet,
AL-80A legges på hjemmesiden for salg
2012-9-10; Nye møbler. Kontorstoler innkjøpt, grus bestilt. Det sees på møbler til stua.

2012.-10-2; Økonomi             
64 har betalt kontingent så langt. Venter noen fleire kontingent innbetalinger mot slutten av året.
Gruppen har relativt god økonomi.

2012-10-3; Tildelte sambandsmidlerfra NRRL
Gruppen har mottatt brev frå NRRL der vi er tildelt kr. 13000 i sambandsmidler for 2012.
Disse midlene er øremerket Digitalt HF samband.
NRRL etterlyser regnskapene for 2011. Sekretær sender inn dette igjen samt gruppens konto nr.
Ansvar; Bjørn LA1UW

2012-10-4; Brev fra NetCom angående betalingsinformasjon.
Det er mottatt brev frå NetCom angende betalingsinfo som skal på fakturaene frå oss.
Dette tas til etteretning.

2012-10-5; Saken utgår

2012-10-6; Kurs
Ingen kurs kandidater møtte opp.  Kun LA4RT og LA3WAA.
Møter og kurs lokalene er lite egnet på Lialøkken. Stein-Olav og Willy sjekker andre alternativer i sentrum.
Ansvar; Styret

2012-10-7; Møteplanen i november
Vi måp snu rundt på møtene i november;
13.nov – Junk auksjon
27.nov – Besøk av Generalsekretæren. Dette er bekreftet.
Info er oversendt QST-LA Redaktør og gruppens Hjemmeside
Ansvar; Bjørn LA1UW

2012-10-8; Gruppens hjemmeside.
Liv informerte om arbeidet så langt.
Pr 30/9 er det lagt inn 76 artikler og 22 arrangementer.
Sekretær har tilgang til å legge inn i kalenderen.

Har styret noen ønsker til hjemmesiden: Quiz, Undersøkelser etc.
Hva kan vår hjemmeside ha, som fenger leserne?
– Bruktsalg, -Reportasjeside, Museums side, Nye aktiviteter, Test forum?

Dette luftes på hjemmesiden

Willy og Bjørn får tilgang til å legge inn artikler på siden.
Ansvar; Liv LA4YW

2012-10-9; Eventuelt

9.1 Egil LA9MB sin bortgang.
Styret besluttet å sende en bårebukett med bånd, med en siste hilsen frå LA2T
Det henstilles til flest mulig å stille i Lademoen Kirke tysdag 9.oktober kl. 1300

 Neste styremøte er satt til måndag 5.november kl. 1900 på Lialøkken.
Saker sendes sekretær senest torsdag 1.november

For styret i
Trondheimsgruppen av NRRL
Bjørn LA1UW
Sekretær