2011-02-08-Gruppemøte

Medlemsmøte 8.februar 2011

D-Star systemets oppbygging og virkemåte ble presentert av Håvard LB9RE

Konklusjonen på medlemsmøtet i går, ble at gruppen stiller seg positiv til etablering av en reléstasjon for D-Star i Trondheimsområdet, fortrinnsvis på 2 meter og på en ordinær repeaterkanal.

Dette krever at en eller flere melder seg som interesserte i å opprette og drifte en slik stasjon.

Det ble tatt kontakt med Permo i dag og Espen kunne opplyse at ICOM Japan har avsatt 11 repeatere for Scadinavia/Baltikum/Polen og at disse nå var disponert til andre.

Dersom det skulle vise seg at et sett (kontroller/radio) likevel skulle ble tilgjengelig, står Trondheimsgruppen på ”venteliste”.

Det er da usikker om vi får tilgang på et slikt sett.

Mvh Håvard LB9RE