2009-09-08-Styremøte

Referat fra styremøte i Trondheimsgruppen tirsdag 8. september 2009.

Disse møtte på Lialøkken ca kl 18:30;

Ingar, LA4CKA, møteleder
Håvard, LB9RE
Tor, LA3WAA
Jan-Inge, LA5HIA, vara
Fraværende; Bjørn, LA1UW, Kristian LB9NE, Sverre, LA9TK

Saker:

0809-2009-1; Innkøp av ny HF radio
Det var innkommet et forslag fra stasjonskomiteen ved Wilhelm, LA4IC, at det bør byttes til en annen og enklere HF radio enn den nåværende Kenwood TS-2000.
Styret sa seg enige i dette og vedtok enstemmig innkjøp av en Yaesu FT-950 til bruk i god tid før SAC testen.
Det ble påpekt at TS-2000 måtte selges før det ble gått til innkjøp av den nye radioen.

Neste styremøte ble ikke berammet. Egen innkalling vil komme.

For Styret i Trondheimsgruppen av NRRL,
Håvard, LB9RE