2009-04-28-Gruppemøte

Det var oppmøtt 16 medlemmer i Lialøkken grendehus.

Stig, LA7JO er hjemme på ferie og stilte på møtet.

1. Bjørn, LA1UW, åpnet møtet og ønsket alle velkommen.
Det ble opplyst at gruppens leder Ingar, LA4CKA, ikke var tilstede pga dødsfall i nær familie.

2. Økonomi/Kontingent.
Pr dato er det 62 medlemmer som har betalt kontingenten. Styret minner om at fristen for betaling var den 31.mars 2009, og henstiller de som ikke har betalt om å gjøre dette omgående.

3. Jubileums Call LM2T70Y.
Gruppen har mottatt bekreftelse fra PT om at vi er tildelt LM2T70Y som jubileumskallesignal for perioden 1.april – 31. desember 2009. Det er kun dette kallesignalet som skal benyttes fra LA2T ut året. Hvis noen ønsker å benytte callet fra hjemme QTH så kontakt Tor LA3WAA for avtale.

4. Info om gruppemøtene ut våren 2009.
12.mai APRS ved LA6IM
26.mai Repeater Manager i NRRL LB9RE Håvard
09. juni Grillaften
Det kommet invitasjon fra Fosen gruppen om å bli med på deres utflukter:
23.mai Austerått(Borgen, Kanonen og Museum) Påmelding innen 18.mai til LA7FW.
13.juni Norsk Radiomuseum i Selbu. Påmelding innen 8.juni til LA7FW
5. Dugnad på LA2T

Huskomiteen og stasjonskomiteen ønsker dugnad i/på/ved Lialøkken lørdag 9.mai kl 1000 og utover. Følg med på hjemmesiden for mer info.

6. Oppfølging fra sist møte.
Byggesettet MKARS80 er alt ankommet til noen av gruppens medlemmer. Karl Georg har bestilt 4stk. Settet ble vist frem. Det tok ca 10 dager fra det var bestilt til hentelappen lå i postkassen. Pris Ca 800,- inn til Norge ved bestilling av 4 sett.(Når man bestiller flere sammen slipper man med et tollbehandlingsgebyr fra Posten Norge)

7. Dagens tema var DX på VHF ved Kjetil LA8KV.
Kjetil fortalte om de forskjellige fenomenene som finnes for DX på VHF fra 50Mhz og oppover i frekvens. Dette var et meget bra tema med fremvising via PowerPoint, ispedd med lydfiler av de forskjellige refleksjons typer ble avspilt.

Tusen takk Ketil for flott og lærerikt tema.

Etter disse innslagene gikk praten livlig rundt bordet til ca kl 2130.

For Trondheimsgruppen av NRRL,

Bjørn LA1UW
Referent