2009-04-14-Gruppemøte

Det var oppmøtt 18 medlemmer i Lialøkken grendehus, i tillegg kom det en gjest, Sindre LA6OP. Totalt 19 personer tilstede.

1. Ingar, LA4CKA, åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

p_imgp1068_8
Foredragene til Bjørn er populære, mange fant veien til Lialøkken denne kvelden

2. Bjørn, LA1UW, fortalte om påskeberedskapsøvelsen til NRRL. Deltagende amatører fra Trondheim var: Bjørn LA1UW i Stugudal, Willy LA6HNA i Råkvåg, Ottar LA1UI fra Sjetnemarka og Håvard LB9RE fra Vikhamar og Averøya. Det ble testet ut forhold på 160M, 80M, 60m og 40m. Dette har vi har gjort de siste 3-4 årene og det var enighet blant deltagerne fra gruppen at det må nye momenter inn i øvelsen. Egen rapport vil komme på hjemmesiden….

3 Sindre, LA6OP var på vei fra Bodø til Østlandet denne kvelden. Raynold fikk stoppet han og geleidet har frem til Lialøkken. Sindre tok en kort presentasjon av seg selv og snakket om arbeidsoppgavene som han har med laging av Amatørradio. Han trenger stoff. Sende han noe da vel!

p_imgp1066_8
LA4YW Liv med harmoniske LB1KF, – like blid og opplagt som vanlig.

4. Bjørn, LA1UW, viste sin presentasjon av QRP riggenes utvikling fra 1997 til 2009. Det ble en del diskusjon rundt dette med QRP, om hvorfor QRP kjøring osv. På slutten av presentasjonen ble det vist bilder, og sendt rundt byggemanualen av et engelsk byggesett på en 80Meter QRP rig, som heter MKARS80. Dette er en 5Watt SSB rig. Prisen er kun GBP 50 = ca NOK 500 + eventuell Moms.

Bjørn LA1UW kontakter leverandøren om tilgjengeligheten av byggesett. Det kom opp forslag på å sende en fellesbestilling av byggesett og bygge dette settes som er felles byggeprosjekt til høsten. Følg med på hjemmesiden for mer info.

Settet kan sees på her: http://www.radio-kits.co.uk/

Etter disse innslagene gikk praten livlig rundt bordet til ca kl 2130.

For Trondheimsgruppen av NRRL,

Bjørn LA1UW
Referent